Najczęściej zadawane pytania

Wybierz kategorię pytania lub przesuń stronę w dół i poszukaj rozwiązania swojego problemu:

W razie innych problemów skontaktuj się z nami przez email pomoc@ibard.com.

+++

+++

Pytania ogólne:


Czy Comarch IBARD jest bezpieczny?
Tak. Tworzenie kopii bezpieczeństwa w systemie Comarch IBARD jest całkowicie bezpieczne. Dane przesyłane są za pomocą szyfrowanego połączenia SSL 128-bit (takie samo szyfrowanie jest używane w kontaktach z bankami).
Dane składowane są w bezpiecznym Comarch Data Center. Mocno ugruntowana pozycja Comarch Data Center w obszarze rozwiązań bezpieczeństwa jest wynikiem polityki długofalowych inwestycji w kadrę ekspertów i znajomości nowych technologii. Dzięki ciągłym pracom nad doskonaleniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością Comarch Data Center posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm EN-ISO 9001:2000 Systemy Zarządzania Jakością, EN-ISO 14001:2004 Systemy Zarządzania Środowiskowego, PN-N 18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, ISO/IEC 27001:2005 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz z wymaganiami Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli (PN-N 19001:2006 Wewnętrzny system Kontroli (WSK)).Certyfikat wydany został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC).

Co poza przestrzenią dyskową w chmurze ma do zaoferowania Comarch IBARD?
Comarch IBARD poza podstawową funkcją backupu i archiwizacji danych online, posiada szereg dodatkowych funkcjonalności. Najciekawsze z nich to:
– automatyczny backup plików, folderów i baz danych MS SQL z komputerów PC, laptopów oraz serwerów;
– powiadomienia e-mail informujące o statusie danego zadania backupu;
– możliwość łatwego i bezpiecznego udostępniania danych innym użytkownikom Comarch IBARD oraz pozostałym Internautom w sieci;
– integracja z Comarch OPT!MA – backup baz danych bezpośrednio z programu;
– możliwość tworzenia i zarządzania kontami użytkowników wewnątrz konta głównego (m.in. zarządzanie uprawnieniami);
– dostęp do danych przez przeglądarkę internetową lub aplikację instalowaną na komputerze;
– możliwość zarządzania plikami przez urządzenia mobilne (smartphony, tablety);
– wersjonowanie dokumentów (do 20 wersji wstecz);

Czy backup danych przy pomocy Comarch IBARD jest skomplikowany?
Backup danych za pomocą Comarch IBARD jest prosty i szybki. Comarch IBARD:
– Automatycznie tworzy kopie zapasowe danych z Twojego komputera PC lub laptopa, bez ich naruszania,
– Pozwala na niezawodne i łatwe odtworzenie danych,
– Chroni dane przed zagrożeniami takimi jak: wirusy, kradzież komputera, zagubienie danych lub ich uszkodzenie,
– Umożliwia użytkownikom dostęp do kopii zapasowej danych za pośrednictwem bezpiecznego połączenia z Internetem, przy pomocy dowolnego komputera, w dowolnym miejscu na świecie.

Czy system wykona automatycznie kopie bezpieczeństwa moich danych?
Comarch IBARD pełni funkcję Twojego osobistego dysku chmurowego, gdzie łatwo zapiszesz i bezpiecznie przechowasz swoje dane. Po zainstalowaniu i rejestracji możliwa jest konfiguracja usługi Comarch IBARD. Pliki i foldery, które chcemy zabezpieczyć możemy:
– Skopiować do Comarch IBARD – dokonanie tej operacji spowoduje, że na dysku zewnętrznym zostanie utworzona zapasowa kopia danych.
– Dodać do backupu – spowoduje to, że plik lub folder zostanie przesłany na dysk Comarch IBARD, a każdorazowa zmiana zawartości folderu lub edycja pliku na komputerze użytkownika zostanie zsynchronizowana z danymi przesłanymi na Comarch IBARD zgodnie z zadanym harmonogramem.

Czy dane w Comarch IBARD są szyfrowane?
Comarch IBARD daje możliwość szyfrowania wybranych danych za pomocą algorytmu szyfrującego AES-265 bit. Dane szyfrowane są na komputerze użytkownika przy pomocy wygenerowanego wcześniej klucza szyfrującego.
AES (ang. Advanced Encryption Standard) to symetryczny szyfr blokowy przyjęty jako norma przez amerykański urząd standaryzacyjny NIST. Bezpieczeństwo w takim algorytmie opiera się na tajności wykorzystywanego w nim klucza – ciągu bitów o określonej długości używanego do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości.

Nie otrzymałem/am linku aktywacyjnego. Co teraz?
Link aktywacyjny wysłany jest na adres e-mail, na którym zarejestrowano usługę. Link aktywacyjny zostaje wysłany do 30 minut po założeniu konta. W pierwszej kolejności należy sprawdzić folder SPAM. Ponowne wygenerowanie linku aktywacyjnego jest możliwe przez użycie opcji „Nie pamiętasz hasła?” z poziomu okna logowania.

Jak odzyskać hasło do usługi IBARD?
Nie ma możliwości odzyskania hasła, najskuteczniejszym sposobem zalogowania się w przypadku zapomnienia hasła jest użycie opcji „Nie pamiętam hasła”, która znajduje się w dolnej części okna logowania.

Jak zmienić adres mailowy konta?
W celu zmiany adresu mailowego konta należy zalogować się do panelu Comarch Cloud i w zakładce Moje dane w sekcji E-mail wprowadzić nowy adres mailowy. W celu zakończenia procedury zmiany adresu mailowego należy potwierdzić zmianę po przez kliknięcie w link przesłany na „nowy” adres mailowy.

Skąd mogę dostać się do swoich danych?
Istnieją trzy możliwości uzyskania dostępu do kopii zapasowych zgromadzonych na dysku chmurowym Comarch IBARD:
– Aplikacja desktopowa zainstalowana na komputerze użytkownika
– Aplikacja www dostępna na stronie ibard.com z dowolnej przeglądarki internetowej
– Aplikacja mobilna na telefony z oprogramowanie Android oraz iOS.

Czy mogę korzystać z Comarch IBARD na urządzeniach mobilnych?
Tak. Korzystanie z usługi Comarch IBARD możliwe jest na wszystkich urządzeniach z dostępem do Internetu. Dostępna jest też dedykowana aplikacja mobilna dla urządzeń z systemem Android oraz iOS, która umożliwia m.in.:
– dostęp do danych składowanych w chmurze z poziomu urządzenia mobilnego;
– możliwość pobrania plików na urządzenie mobilne;
– wysłanie zdjęcia na serwery Comarch IBARD zaraz po jego wykonaniu;
– backup plików i folderów gromadzonych w pamięci telefonu lub na zewnętrznej karcie pamięci (tylko Android)
– synchronizacja kontaktów;
– synchronizacja kalendarzy
– backup skrzynki SMS/MMS
– backup zdjęć;
– backup filmów;
– backup muzyki;
– polski, angielski, niemiecki oraz francuski interfejs;
– udostępniania plików z poziomu urządzenia mobilnego zarówno w sieci Internet jak i innym użytkownikom usługi


Czy Comarch IBARD może działać jako usługa Windows?
Comarch IBARD działa jako usługa Windows, czyli proces wykonywany w tle środowiska systemowego Windows, niewymagający interakcji z użytkownikiem. Comarch IBARD jako usługa odpowiedzialna za backup danych, jest uruchamiana podczas startu (ładowania) systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta – bardzo przydatna na platformach serwerowych – dedykowana jest wyłącznie dla firm. Polega ona na uruchomieniu dwóch procesów: pierwszego – usługi działającej w tle oraz drugiego – GUI.
Proces pierwszy – usługa Windows – uruchamia się wraz ze startem systemu. Dzięki tej funkcjonalności Comarch IBARD zaczyna backup ważnych danych wraz ze startem systemu, nie wymaga logowania się do aplikacji.
Proces drugi – GUI – jest odpowiedzialny za komunikację użytkownika z aplikacją: dodawanie zadań do backupu/kopiowania, określanie ich harmonogramu, zarządzanie dyskiem wirtualnym, profilami itp.


Jakie są minimalne wymagania systemowe niezbędne do działania aplikacji desktopowej na urządzenia z systemem Windows?

1) System operacyjny: 7, 8.x, 10, 2008 R2, 2012, 2016
2) Microsoft .NET Framework: Microsoft .NET 4.5
3) Przeglądarka: Internet Explorer 8.0, Firefox 5.0 Chrome 30
4) Miejsce zajmowane przez program: 20MB
5) Pamięć operacyjna: 256MB
6) Procesor: Pentium IV


Co zrobić w przypadku nie posiadania Framework-a .NET ?

W przypadku gdy nasz komputer nie ma jeszcze Framework .NET, należy pobrać i zainstalować dodatek .NET ze strony Microsoft.com. Pozwoli on na uruchomienie i sprawne funkcjonowanie aplikacji Comarch IBARD.

Jakich aktualizacji Windows wymaga Comarch IBARD?

Do prawidłowego działania, Comarch IBARD wymaga poprawki bezpieczeństwa o numerze KB980436 (Uwaga!!! Poprawka może nie mieć zastosowania w niektórych wersjach systemu Windows). Zaleca się jednak instalację wszystkich aktualizacji dostarczanych przez Windows Update. Zawierają one nie tylko zmiany w samym systemie, ale również w dodatku .NET Framework, od którego Comarch IBARD zależy. Ma to wpływ na bezpieczeństwo, stabilność i wydajność pracy zarówno aplikacji klienckiej Comarch IBARD jak i całego systemu.

Jak sprawdzić, czy komputer zawiera wymaganą aktualizację bezpieczeństwa systemu Windows (KB980436)?

Należy sprawdzić czy aktualizacja o numerze została zainstalowana na komputerze.
W tym celu należy wybrać: Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> Windows Update -> Historia aktualizacji.
Następnie należy sprawdzić, czy na liście zainstalowanych aktualizacji w programie „Windows Update”, widnieje aktualizacja o numerze KB980436. Jeżeli na wymienionej liście znajduje się wspomniana aktualizacja oznacza to, że posiadacie Państwo wymaganą aktualizację.


Jak zainstalować wymaganą aktualizację bezpieczeństwa systemu Windows (KB980436)?

Najprostszą drogą do rozwiązania problemu jest automatyczna aktualizacja systemu przez program Windows Update. Jeżeli jednak z jakiś powodów nie jest to możliwe, aktualizację o numerze KB980436 należy pobrać i zainstalować ze strony internetowej Microsoft:
Windows Server 2003: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=1186
Windows Server 2003 x64: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9795
Windows XP: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=5303
Windows XP x64: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10055
Vista: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14838
Vista x64: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22835
Windows 7: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=10692
Windows 7 x64: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22642
Windows Server 2008: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10489
Windows Server 2008 x64: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13393
Windows Server 2008 R2: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=16147


Co zrobić gdy strona ibard.com nie wyświetla się poprawnie na przeglądarce Internet Explorer?

Aby strona wyświetlała się poprawnie, należy ją dodać do „Trybu zgodności” w ustawieniach przeglądarki.
Aby dodać witrynę do widoku zgodności należy z menu Narzędzia wybrać „Ustawienia widoku zgodności”, a następnie dodać na listę witrynę www.comarchibard.com.


Co zrobić gdy usługa VSS przestanie działać?

Usługa VSS jest częścią systemu Windows, z którego korzysta Comarch IBARD. Pozwala ona na wykonywanie automatycznej kopii bezpieczeństwa plików (backup), które są jednocześnie używane przez inne programy na komputerze. Zatrzymanie usługi VSS uniemożliwi aplikacji Comarch IBARD wykonywanie backupu plików aktualnie używanych przez inne programy zainstalowane na komputerze danego użytkownika.
W sytuacji gdy usługa VSS przestanie działać, Comarch IBARD zasygnalizuje o problemie z dostępem do tej usługi. W takim przypadku należy:
– z poziomu menadżera zadań systemu Windows zrestartować usługę VSS,
– jeżeli powyższa opcja nie naprawi występującego problemu, należy ponownie zarejestrować pliki związane z VSS (opcja zaawansowana, zobacz przykład (język angielski)).


+++

+++

Logowanie


Czy mogę logować się z kilku urządzeń na jedno konto?
Comarch IBARD pozwala na jednoczesne logowanie się na konto przy pomocy aplikacji desktopowej (przy użyciu jednego loginu i hasła) na 2 urządzeniach. Jeśli użytkownik jest zalogowany na 2 urządzeniach, a chciałby zalogować na kolejnym, musi wylogować się z jednego z urządzeń. Aplikacja umożliwia zdalne wylogowywanie użytkownika z komputera, który jest poza naszym zasięgiem. Aby móc wylogowywać zdalnie należy ustawić opcję ”pozwól na zdalne wylogowywanie bieżącego użytkownika z tego komputera” poprzez zakładkę Ustawienia – Ogólne.
Nie ma limitu logowań na konto Comarch IBARD w przypadku aplikacji webowej dostępnej na stronie ibard.com oraz aplikacji mobilnej.
Dodatkowo Comarch IBARD posiada możliwość dodawania użytkowników do konta głównego. Właściciel konta Comarch IBARD może podzielić swoją pojemność między kilku(nastu) użytkowników, przydzielając im określoną przestrzeń dyskową oraz nadając uprawnienia dotyczące odczytu/zapisu danych. Każdemu użytkownikowi nadawany jest osobny login i hasło do tzw. subkonta, dzięki czemu ma on możliwość samodzielnego korzystania ze wszystkich funkcji usługi.
Jest to idealne rozwiązanie, gdy chcemy pracować na tych samych danych zarówno w pracy, jak i w domu oraz gdy chcemy zabezpieczać pliki z kilku komputerów w firmie na jednym koncie Comarch IBARD. Możliwość ta sprawia, że Comarch IBARD staje się idealnym narzędziem biznesowym do zabezpieczenia oraz wymiany danych w małej lub średniej firmie.

+++

+++

Ustawienia


Jak wygenerować klucz szyfrujący?
Comarch IBARD daje możliwość szyfrowania wybranych danych za pomocą algorytmu szyfrującego AES-256 bit. Dane szyfrowane są na komputerze użytkownika przy pomocy wygenerowanego wcześniej własnego klucza szyfrującego. Istnieje możliwość szyfrowania zarówno plików i folderów jak również baz danych.
Klucz szyfrujący możemy wygenerować w aplikacji Comarch IBARD instalowanej na komputerze użytkownika w zakładce Ustawienia > Bezpieczeństwo.
Uwaga: W przypadku utraty klucza szyfrującego, dane nim zaszyfrowane zostaną bezpowrotnie utracone. Spółka iComarch24 nie przechowuje kluczy szyfrujących wygenerowanych przez użytkowników Systemu Comarch IBARD, dlatego raz wygenerowany klucz, powinien być przechowywany przez użytkownika w bezpiecznym miejscu.

Czy mogę ustawić Proxy?
Comarch IBARD daje możliwość zmiany ustawień serwera Proxy tak, aby aplikacja działała sprawnie i bez zakłóceń. Proxy możemy ustawić klikając na zakładkę Ustawienia  Proxy.

Jak dodać nowego użytkownika do mojego konta?

W zależności od wybranego pakietu usługi, istnieje możliwość dodania użytkownika do konta Comarch IBARD.
Aby dodać użytkownika do konta należy zalogować do Comarch IBARD na stronie www, następnie z zakładek po lewej stronie wybrać opcje „Użytkownicy”. Po kliknięciu w przycisk „dodaj użytkownika” otworzy się mini formularz, gdzie należy nadać nazwę użytkownika, podać jego adres e-mail oraz przydzielić quotę (przestrzeń dyskową konta). Możliwe jest również zaznaczenie opcji „Pozwól na udostępnianie plików przez link”, oraz „Zablokuj konto”. Każdy nowy użytkownik ma możliwość samodzielnego korzystania ze wszystkich funkcji usługi.

Jak mogę ustawić powiadomienia o backupie?

W usłudze Comarch IBARD istnieje możliwość ustawienia otrzymywania dobowych powiadomień o przebiegu wszystkich zadań backupu. Powiadomienia dobowe mogą być wysyłane przez e-mail. Aby aktywować otrzymywanie podsumowań na temat przebiegu wszystkich wykonywanych przez aplikacje zadań backupu należy kliknąć na zakładkę „Ustawienia” znajdującą się po lewej stronie, a następnie kliknąć na przycisk „Powiadomienia”. W celu otrzymywania powiadomień dobowych konieczne jest również wskazanie jakie zadania backupu mają być uwzględniane w zestawieniu. W tym celu należy zaznaczyć przynajmniej jeden rodzaj powiadomienia dla danego zadania. Można tego dokonać z poziomu zakładki Backup danych klikając przycisk oznaczony „dzwonkiem” i wskazać jedno z powiadomień.

Do czego służy wersjonowanie plików?

Wersjonowanie pozwala na odzyskanie wcześniej zapisanych wersji plików. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy dokonamy niepożądanych zmian w naszych zasobach. Po włączeniu dla poszczególnych plików opcji „Włącz wersjonowanie” (opcja dostępna w menu kontekstowym pliku) możemy z łatwością pobrać poprzednie wersje skopiowanych lub synchronizowanych danych (opcja „Poprzednie wersje” w menu kontekstowym). Konta dla firm pozwalają na przechowanie do 20 wersji pliku wstecz.
Aby włączyć wersjonowanie plików należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik w folderze „Moje Dane”, następnie wybrać opcje „Pokaż poprzednie wersie” i zaznaczyć opcje „Wersjonuj”.

+++

+++

Backup plików i folderów


Jak mogę stworzyć zadania backupu plików i folderów?
Zadania backupu plików i folderów można skonfigurować za pomocą kreatora backupu dostępnego z poziomu aplikacji desktopowej Comarch IBARD. Aby dodać zadanie backupu należy kliknąć na zakładkę „Backup danych” znajdującą się po lewej stronie, a następnie kliknąć na przycisk „Dodaj”.
1) W pierwszej kolejności należy wybrać pliki do backupu. Istnieje możliwość wyboru zarówno cały folderów, jak i pojedynczych plików.
2) W kolejnym kroku należy wskazać lokalizację w przestrzeni IBARD, gdzie mają być przechowywane backupowane pliki.
3) Kolejnym krokiem jest ustalenie harmonogramu backupu. Można wybrać harmonogram domyślny lub ustalić swój własny plan backupu.
4) Istnieje również możliwość zdefiniowania filtrów backupowanych plików. Edycję filtrów rozpoczynamy od nadania nazwy, a następnie określamy parametry filtrowania. Ustawianie flirtów jest krokiem nieobowiązkowym.
Wykaz ustalonych backupów dostępny jest z poziomu listy zadań backupu. Powiadomienia o statusie wykonania backupu można ustawić po kliknięciu w ikonę dzwonka widocznej przy każdym zadaniu. Przy dużej ilości zadań backupu wystarczy tylko zaznaczyć wszystkie zadania i u góry zaznaczyć ikonę dzwonka. Na Państwa adres email zostanie wysłany raport o statusie wykonania zleconych backupów.

Jak działa harmonogram backupu?
Harmonogram backupu pozwala na ustalenie, w których dniach tygodnia będzie wykonywana synchronizacja plików dodanych do backupu. Harmonogramy umożliwiają ustalenie nie tylko dni tygodnia, w których będzie wykonywany backup, ale także umożliwia wskazanie konkretnej godziny rozpoczęcia procesu synchronizacji. W zakładce filtrów możemy natomiast wskazać rodzaje plików (poprzez podanie ich rozszerzenia np. *.jpg, *.doc), które mają być dodane lub wyłączone z procesu synchronizacji. Można również ustawić atrybuty takie, jak filtrowanie plików ukrytych, czy też plików systemowych.

+++

+++

Backup baz danych


Co zrobić gdy lista serwerów MSSQL lub lista baz danych, w kreatorze backupu baz danych w Comarch IBARD jest pusta?

Przyczyną braku serwerów na liście może być brak zainstalowanych dodatków do serwera MSSQL. Można je znaleźć tutaj (dodatki powinny zostać zainstalowane w podanej kolejności):
Dla SQL Server 2017
Dla systemów 32-bitowych:
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/C/1/9/C1917410-8976-4AE0-98BF-1104349EA1E6/x86/SQLSysClrTypes.msi

Dla systemów 64-bitowych:
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/C/1/9/C1917410-8976-4AE0-98BF-1104349EA1E6/x64/SQLSysClrTypes.msi

Dla SQL Server 2016
Dla systemów 32-bitowych:
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/6/4/5/645B2661-ABE3-41A4-BC2D-34D9A10DD303/ENU/x86/SQLSysClrTypes.msi
Microsoft SQL Server 2016 Management Objects:
https://download.microsoft.com/download/6/4/5/645B2661-ABE3-41A4-BC2D-34D9A10DD303/ENU/x86/SharedManagementObjects.msi

Dla systemów 64-bitowych:
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/6/4/5/645B2661-ABE3-41A4-BC2D-34D9A10DD303/ENU/x64/SQLSysClrTypes.msi
Microsoft SQL Server 2016 Management Objects:
https://download.microsoft.com/download/6/4/5/645B2661-ABE3-41A4-BC2D-34D9A10DD303/ENU/x64/SharedManagementObjects.msi

Dla SQL Server 2014
Dla systemów 32-bitowych:
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/6/7/8/67858AF1-B1B3-48B1-87C4-4483503E71DC/ENU/x86/SQLSysClrTypes.msi
Microsoft SQL Server 2014 Management Objects:
https://download.microsoft.com/download/6/7/8/67858AF1-B1B3-48B1-87C4-4483503E71DC/ENU/x86/SharedManagementObjects.msi

Dla systemów 64-bitowych:
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/6/7/8/67858AF1-B1B3-48B1-87C4-4483503E71DC/ENU/x64/SQLSysClrTypes.msi
Microsoft SQL Server 2014 Management Objects:
https://download.microsoft.com/download/6/7/8/67858AF1-B1B3-48B1-87C4-4483503E71DC/ENU/x64/SharedManagementObjects.msi

Dla SQL Server 2012
Dla systemów 32-bitowych:
Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 Service Pack 1:
http://download.microsoft.com/download/e/a/f/eafb8ee7-667d-4e30-bb39-4694b5b3006f/msxml6_x86.msi
Microsoft SQL Server Native Client:
https://download.microsoft.com/download/3/A/6/3A632674-A016-4E31-A675-94BE390EA739/ENU/x86/sqlncli.msi
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/3/A/6/3A632674-A016-4E31-A675-94BE390EA739/ENU/x86/SQLSysClrTypes.msi
Microsoft SQL Server 2012 Management Objects:
https://download.microsoft.com/download/3/A/6/3A632674-A016-4E31-A675-94BE390EA739/ENU/x86/SharedManagementObjects.msi

Dla systemów 64-bitowych:
Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 Service Pack 1:
http://download.microsoft.com/download/e/a/f/eafb8ee7-667d-4e30-bb39-4694b5b3006f/msxml6_x64.msi
Microsoft SQL Server Native Client:
https://download.microsoft.com/download/3/A/6/3A632674-A016-4E31-A675-94BE390EA739/ENU/x64/sqlncli.msi
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/3/A/6/3A632674-A016-4E31-A675-94BE390EA739/ENU/x64/SQLSysClrTypes.msi
Microsoft SQL Server 2012 Management Objects:
https://download.microsoft.com/download/3/A/6/3A632674-A016-4E31-A675-94BE390EA739/ENU/x64/SharedManagementObjects.msi

Dla starszych wersji SQL Server
Dla systemów 32-bitowych:
Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 Service Pack 1:
http://download.microsoft.com/download/e/a/f/eafb8ee7-667d-4e30-bb39-4694b5b3006f/msxml6_x86.msi
Microsoft SQL Server Native Client:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123717&clcid=0x409
Microsoft SQL Server System CLR Types
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123721&clcid=0x409
Microsoft SQL Server 2008 Management Objects
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123708&clcid=0x409

Dla systemów 64-bitowych:
Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 Service Pack 1:
http://download.microsoft.com/download/e/a/f/eafb8ee7-667d-4e30-bb39-4694b5b3006f/msxml6_x64.msi
Microsoft SQL Server Native Client:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123718&clcid=0x409
Microsoft SQL Server System CLR Types
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123722&clcid=0x409
Microsoft SQL Server 2008 Management Objects
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123709&clcid=0x409

Po instalacji dodatków należy ponownie uruchomić komputer.


Jak mogę stworzyć zadania backupu baz danych?
Jak stworzyć automatyczną kopię bazy danych MSSQL z Comarch IBARD?
Przed rozpoczęciem backupu baz danych należy upewnić się, że zainstalowane są dodatki do serwera MSSQL (Microsoft SQL Server System). W przeciwnym razie lista serwerów MSSQL lub lista baz danych, w kreatorze backupu baz danych w Comarch IBARD będzie pusta.
Zadania backupu baz danych można skonfigurować za pomocą kreatora backupu dostępnego z poziomu aplikacji desktopowej Comarch IBARD.
1) Z menu aplikacji wybrać zakładkę Backup danych” znajdującą się po lewej stronie, a następnie kliknąć na przycisk „Dodaj”
2) Pojawi się kolejne okno z kreatorem baz danych
3) W pierwszym oknie wybieramy serwer i uwierzytelnienie. Definiując zadanie backupu możemy skorzystać z uwierzytelnienia Windows lub Użytkownika. Istnieje również możliwość wybrania folderu na dysku Comarch IBARD, gdzie będą przechowywane nasze kopie baz danych.
4) W tym kroku wybieramy które z dostępnych baz danych powinny być backupowane do Comarch IBARD. Wyboru dokonujemy poprzez przeniesienie odpowiednich baz do prawej kolumny
5) Kolejny etap to konfiguracja harmonogram wykonywania backupu dla przed chwilą wybranych baz danych oraz ustalenie liczby przechowywanych kopii i różnicowych backupów.
Istnieje możliwość zmodyfikowania harmonogramu domyślnego, lub stworzenie indywidualnego harmonogramu, dostosowanego do naszych potrzeb.
Określając ilość przechowywanych kopii, ustalamy ile backupów bazy danych ma być przechowywanych maksymalnie na dysku Comarch IBARD.
Określając ilość backupów różnicowych, ustalamy ile backupów różnicowych ma nastąpić po każdym pełnym backupie, a nie ile backupów różnicowych ma być przechowywanych.
6) Wybieramy „OK”.
Wykaz ustalonych backupów dostępny jest z poziomu listy zadań backupu. Powiadomienia o statusie wykonania backupu można ustawić po kliknięciu w ikonę dzwonka widocznej przy każdym zadaniu. Przy dużej ilości zadań backupu wystarczy tylko zaznaczyć wszystkie zadania i u góry zaznaczyć ikonę dzwonka. Po zakończeniu backupu na adres email zostanie wysłany raport o statusie wykonania zleconych backupów.

Jaki sposób uwierzytelniania wybrać?

Wybór sposobu uwierzytelniania jest kwestią indywidualną i należy do decyzji klienta. Comarch IBARD wspiera 2 sposoby uwierzytelniania: Windows oraz Użytkownika. W pierwszym przypadku uwierzytelnianie odbywa się za pomocą konta systemowego (Windows), ważne w tym przypadku jest posiadanie odpowiednich uprawnień dla tego konta na serwerze SQL. W drugim przypadku uwierzytelnianie odbywa się za pomocą użytkownika SQL (domyślnie: sa) oraz nadanego mu hasła.


Jak zmienić liczbę przechowywanych kopii w przypadku baz danych?

Liczbę przechowywanych kopii można zmienić z poziomu okna ustawień bazy danych klikając w widocze z prawej strony backupowej bazy danych, wybieramy opcję „Ustawienia” i tam zwiększamy liczbę przechowywanych kopii.

Co oznacza backup pełny?

Backup pełny oznacza, że backupowana jest cala baza danych. Zazwyczaj wiąże się to z większym rozmiarem plików i dłuższym czasem wykonywania backupu

Co oznacza backup różnicowy?

Backup różnicowy pozwala na wykonanie tylko tych które zostaly dodane/ zmienione od czasu ostatniego backupu pełnego. Plik takie mają zazywczyaj dużo mniejszy rozmiar co pozwala na skrócenie czasu backupu lecz konieczne jest przechowywanie co najmniej 1 kopii pełnej skojarzonej z backupem różnicowym.

Co oznacza backup naprzemienny?

Backup naprzemienny oznacza, że usługa Comarch IBARD będzie wykonywała backup pełny i ustaloną liczbę backupów różnicowych.

Jak przywrócić bazy danych z backupu?

1) Bazę danych którą chcemy odzyskać wskazujemy z widoku zadań backupu. Klikając w widoczne z prawej strony, wybieramy opcję „Przywróć”.
Istnieje również możliwość wyboru bazy danych do odzyskania bezpośrednio z programu „Przywróć kopię bezpieczeństwa bazy danych”.
2) Następnie wybieramy bazę którą chcemy przywrócić.
3) W kolejnym kroku wskazujemy serwer docelowy, na który ma zostać przywrócona baza danych.
4) Istnieje możliwość nazwania przywracanej bazy danych, jak również zaznaczenie nadpisywania oraz usunięcia plików backupu po pomyślnym przywróceniu.
5) Po zakończeniu operacji otrzymasz komunikat o pomyślnym przywróceniu bazy.


Jak przywrócić kopię różnicową bazy danych MSSQL przy pomocy Microsoft SQL Server Management Studio?

1) Korzystając z wirtualnego dysku Comarch IBARD lub aplikacji webowej dostępnej na stronie ibard.com należy pobrać plik pełnej kopii bazy danych (przykład: MyDB.SQLServer.2010.10.10_10-01-00.full.bak) oraz odpowiadający mu plik kopii różnicowej (przykład. MyDB.SQLServer.2010.10.10_12-01-00.diff.bak) na dysk lokalny (np. na Pulpit).
2) W programie Microsoft SQL Server Management Studio w oknie ‘Object explorer’ należy rozwinąć ścieżkę: ‘server MSSQL’->’Databases’
3) Prawym przyciskiem myszy wybrać bazę danych (jeżeli żadnej nie ma , należy stworzyć nową-pustą). Z menu wybrać ‘Tasks’->’Restore’->’Database’
4) W polu ‘To database’ należy wpisać nazwę bazy do której kopia będzie przywrócona, może to być nowa baza lub już istniejąca.
5) W sekcji ‘Source for restore’ zaznaczyć opcję ‘From Device:’
6) Następnie wybrać przycisk ‘…’. W nowym oknie ‘Specify backup’ za pomocą przycisku ‘Add’ wyszukujemy
i dodajemy plik pełnego backupu. Akceptujemy aby wrócić do okna ‘Restore databases’.
7) Tutaj na liście należy zaznaczyć plik który przed chwilą został dodany. Przejść do opcji i zaznaczyć ‘Leave the database non-operational, and do not roll back uncommitted transactions. Additional transaction logs can be restored.(RESTORE WITH NORECOVERY)’.
8) Wybieramy ‘OK’.
9) Na dodanej bazie danych przechodzimy do znanego okna ‘Restore databases’ dodajemy do managera plik kopii różnicowej podobnie jak w powyższym przypadku, zaznaczany go.
10) W opcjach zaznaczamy opcję ‘Leave the database ready to use by rolling back uncomitted transactions. Additional trans action logs Carnot be restored.(RESTORE WITH RECOVERY)’.
11) Wybieramy ‘OK’.


Jak optymalnie konfigurować harmonogramy dla zadań backupu baz danych?

Proces backupu baz danych jest jednym z bardziej obciążających zasoby systemowe takie jak pamięć RAM, wykorzystanie procesora, przestrzeń dysku twardego czy przepustowość łącza internetowego. Wpływa też na wydajność działania serwera bazodanowego.
Konfigurując harmonogram według którego będą wykonywane backupy baz danych należy zachować szczególną rozwagę przy dobieraniu czasu przeprowadzania backupu, jak również jego częstotliwości.
Zbyt częste wykonywanie backupu może znacząco obniżyć wydajność komputera, a także serwera baz danych.
Zaleca się, aby backup klasycznych baz danych wykonywany był raz w tygodniu. W przypadku baz danych zawierających dane księgowe czy też inne ważne lub często zmieniające się dane, zaleca się aby backup wykonywany był raz dziennie, najlepiej po zakończonym dniu pracy.
Najkorzystniejszym momentem wykonywania backupu są godziny wieczorne i nocne, w których większość systemów pozostaje bezczynna.
Aby zmienić harmonogram zaloguj się do aplikacji Comarch IBARD -> kliknij w zakładkę „Backup Danych” -> „Harmonogramy” oraz edytuj harmonogram przypisany do zadań baz danych.


+++

+++

Udostępnianie


Czy mogę udostępnić swoje pliki innym użytkownikom sieci?
Udostępnianie danych backupowanych w Comarch IBARD może być realizowane na 3 sposoby:
– Udostępnianie plików innym użytkownikom Comarch IBARD
Dane znajdujące się w Comarch IBARD mogą być bezpiecznie udostępniane innym użytkownikom usługi. Aby udostępnić plik innym użytkownikom należy kliknąć na dany plik przy użyciu prawego przycisku myszy i wybrać opcję „Udostępnianie”. Następnie należy wpisać adres e-mail lub nazwę użytkownika któremu ma być udostępniony dany dokument. Dla każdego użytkownika któremu udostępniany materiały możemy określić prawa dostępu: do odczytu lub do odczytu i zapisu.
– Udostępnianie przez link publiczny
Materiały mogą być również w łatwy sposób udostępniane przez wygenerowany link. Ponadto w zależności od posiadanego wariantu usługi, istnieje możliwość ustawienia hasła dostępu oraz daty wygaśnięcia linka, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Aby udostępnić plik przez link publiczny należy kliknąć na dany plik przy użyciu prawego przycisku myszy i wybrać opcję „Udostępnianie”. Następnie, skopiowany link może być przesłany do osób trzecich.
– Udostępnianie przy pomocy protokołu FTP oraz szyfrowanej transmisji protokołu FTPS
Do usługi została dodana możliwość wymiany i przesyłania plików przy pomocy popularnego protokołu FTP oraz szyfrowanej transmisji protokołu FTPS. To rozwiązanie pozwala na przesyłanie danych na konto Comarch IBARD z dowolnego systemu zewnętrznego. Więcej informacji z sekcji „Udostępnianie FTP”.

+++

+++

Udostępnianie FTP


Do czego służy funkcjonalność Udostępnianie FTP w usłudze Comarch IBARD?

Funkcjonalność pozwala na udostępnianie folderów, nie zawierających aktywnie backupowanych elementów, przez protokół FTP utworzonym przez siebie użytkownikom FTP.

Jak włączyć lub wyłączyć udostępnianie folderu przez FTP w usłudze Comarch IBARD?
W celu udostępnienia folderu za pomocą FTP, należy zaznaczyć wybrany folder w widoku Moje pliki i wybrać ikonkę z paska akcji znajdującego się na górze okienka z danymi, lub opcję „Udostępnianie FTP” z menu kontekstowego, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem na wybrany folder. Następnie należy wybrać z listy, bądź utworzyć nowego użytkownika oraz określić hasło, za pomocą którego dany użytkownik będzie logował się do serwera ftp. Zmiany należy zapisać klikając przycisk „Zapisz”.
Aby wyłączyć udostępnianie folderu za pomocą FTP należy zaznaczyć wybrany folder w widoku Moje pliki i wybrać ikonkę z paska akcji znajdującego się na górze okienka z danymi, lub opcję „Udostępnianie FTP” z menu kontekstowego, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem na wybrany folder. Następnie w oknie „Udostępnianie FTP” dla wybranego folderu należy wyłączyć funkcję „Serwer ftp” przez kliknięcie przycisku . Użytkownik zobaczy komunikat informujący o konsekwencjach wyłączenia udostępniania ftp. Po akceptacji zmiany przyciskiem „Zapisz” dostęp do wybranego folderu przez protokół FTP zostanie wyłączony.

Jak dodawać, usuwać oraz edytować użytkowników folderu udostępnianego przez FTP w usłudze Comarch IBARD?
Tworzenie użytkownika FTP – w okienku udostępniania FTP należy wpisać login oraz hasło nowego użytkownika a następnie wcisnąć przycisk +.
Edycja użytkownika FTP – w celu edycji użytkownika należy wejść do okienka udostępniania FTP a następnie wybrać przycisk <pióro> znajdujący się obok użytkownika, którego chcemy edytować.
Usuwanie użytkownika FTP – w celu trwałego usunięcia użytkownika FTP, należy wejść do okienka edycji danego użytkownika a następnie wybrać przycisk „Usuń użytkownika” i potwierdzić akcję przyciskiem „Usuń”

Jak zmienić hasło dostępu dla użytkownika FTP w usłudze Comarch IBARD?

W celu edycji użytkownika należy wejść do okienka udostępniania FTP a następnie wybrać przycisk <pióro> znajdujący się obok użytkownika, którego chcemy edytować. Następnie należy nacisnąć przycisk „Zmień hasło”.

Do czego służy przycisk Generuj i Kopiuj w oknie udostępniania FTP?

Przycisk „Generuj i Kopiuj” służy do wygenerowania hasła dla użytkownika FTP oraz skopiowania go do schowka.

Dlaczego nie mogę zalogować się do serwera FTP za pomocą przeglądarki?

Użytkownicy FTP mają domyślnie włączoną opcję wymuszania bezpiecznego połączenia FTPSecure, który nie jest domyślnie obsługiwany przez przeglądarki. Żeby umożliwić użytkownikowi korzystanie z serwera FTP za pomocą niezabezpieczonego protokołu FTP, należy odznaczyć opcję „Wymuś bezpieczne połączenie FTPSecure” w oknie edycji użytkownika.

Mam problem z zalogowaniem się do serwera FTP za pomocą klienta FTP

Serwer FTP działa w trybie pasywnym, a użytkownicy mają domyślnie włączoną opcję wymuszania bezpiecznego połączenia FTPSecure. W celu połączenia się z serwerem FTP należy wybrać w kliencie FTP pasywny tryb łączenia się z serwerem oraz jawne szyfrowanie TLS/SSL (ang. Explicit TLS/SSL Encryption). Serwer działa na porcie 21.

Co to jest FTPSecure i jak z niego korzystać?

FTPSecure, bądź FTPS jest rozszerzeniem protokołu FTP dodającym wsparcie dla szyfrowania TLS oraz SSL. Wszyscy nowo utworzeni użytkownicy FTP maja domyślnie włączoną opcje wymuszania bezpiecznego połączenia FTPSecure, w związku z czym nie będą mogli zalogować się do serwera za pomocą niezabezpieczonego połączenia FTP. Żeby im to umożliwić, należy odznaczyć opcję „Wymuś bezpieczne połączenie FTPSecure” w oknie edycji użytkownika.

Czy możliwa jest edycja prefixu użytkownika FTP

Nie – prefiks stanowi unikalny identyfikator przypisany na stałe do konta użytkownika. Wymagamy używania unikalnych nazw dla użytkowników serwera FTP.

Czy możliwa jest zmiana nazwy istniejącego użytkownika FTP

Zmiana nazwy istniejącego użytkownika FTP nie jest możliwa. Aby zmienić nazwę użytkownika należy najpierw usunąć istniejącego użytkownika, a następnie utworzyć nowego z inną nazwą.

Dlaczego dostaje błąd przy próbie udostepnienia folderu?

Folder prawdopodobnie zawiera elementy aktywnie backupowane lub synchronizowane w usłudze IBARD. Funkcjonalność pozwala na udostępnianie folderów, nie zawierających backupowanych lub synchronizowanych elementów.

Czy istnieje okienko z listą wszystkich użytkowników FTP?

W tym momencie nie istnieje osobne okienko z podglądem wszystkich użytkowników. Żeby zobaczyć wszystkich utworzonych przez siebie użytkowników FTP, należy wejść do okienka udostępniania FTP i wybrać przycisk edycji użytkownika.

Dlaczego nie mogę utworzyć nowych folderów ani przesłać plików znajdując się w głównym folderze użytkownika FTP?

W folderze głównym każdego użytkownika FTP znajdują się jedynie foldery udostępnione z usługi IBARD i nie jest możliwe tworzenie w nim nowych folderów ani przesyłanie plików.

W jaki sposób uzyskać dostęp do udostępnionych danych?

W celu uzyskania dostępu do udostępnionych danych, można użyć klienta FTP (np. Filezilla, WinSCP).
Wpisując dane serwera oraz użytkownika, dla którego dane udostępnienie zostało wykonane możemy uzyskać dostęp do plików. Poniższa grafika prezentuje przykład z użycia oprogramowania Filezilla.

W kroku 1) podajemy nazwę serwera, następnie 2) login utworzonego użytkownika, a następnie ustalone wcześniej hasło 3.)