Najczęściej zadawane pytania

 

Wybierz kategorię pytania lub przesuń stronę w dół i poszukaj rozwiązania swojego problemu:


W razie innych pytań przejdź do Centrum Pomocy Comarch lub skontaktuj się z nami przez email pomoc@ibard.com

 

 

Pytania ogólne

Co poza przestrzenią dyskową w chmurze ma do zaoferowania Comarch IBARD?
Comarch IBARD poza podstawową funkcją backupu i archiwizacji danych online, posiada szereg dodatkowych funkcjonalności. Najciekawsze z nich to:

– automatyczny backup plików, folderów i baz danych MS SQL z komputerów PC, laptopów oraz serwerów;
– powiadomienia e-mail informujące o statusie danego zadania backupu;
– możliwość łatwego i bezpiecznego udostępniania danych innym użytkownikom Comarch IBARD oraz pozostałym Internautom w sieci;
– integracja z Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL – backup baz danych bezpośrednio z programu;
– możliwość tworzenia i zarządzania kontami użytkowników wewnątrz konta głównego (m.in. zarządzanie uprawnieniami);
– dostęp do danych przez przeglądarkę internetową, aplikację instalowaną na komputerze;
– możliwość zarządzania plikami przez urządzenia mobilne (smartphony, tablety);
– wersjonowanie dokumentów (do 20 wersji wstecz).


Czy backup danych przy pomocy Comarch IBARD jest skomplikowany?
Backup danych za pomocą Comarch IBARD jest prosty i szybki. Comarch IBARD:

– Automatycznie tworzy kopie zapasowe danych z Twojego komputera PC lub laptopa, bez ich naruszania;
– Pozwala na niezawodne i łatwe odtworzenie danych;
– Chroni dane przed zagrożeniami takimi jak: wirusy, kradzież komputera, zagubienie danych lub ich uszkodzenie;
– Umożliwia użytkownikom dostęp do kopii zapasowej danych za pośrednictwem bezpiecznego połączenia z Internetem, przy pomocy dowolnego komputera, w dowolnym miejscu na świecie.


Czy system wykona automatycznie kopie bezpieczeństwa moich danych?
Comarch IBARD pełni funkcję Twojego osobistego dysku chmurowego, gdzie łatwo zapiszesz i bezpiecznie przechowasz swoje dane. Po zainstalowaniu i rejestracji możliwa jest konfiguracja usługi Comarch IBARD. Pliki i foldery, które chcemy zabezpieczyć możemy:

– Skopiować do Comarch IBARD – dokonanie tej operacji spowoduje, że na dysku zewnętrznym zostanie utworzona zapasowa kopia danych;

– Dodać do backupu – spowoduje to, że plik lub folder zostanie przesłany na dysk Comarch IBARD, a każdorazowa zmiana zawartości folderu lub edycja pliku na komputerze użytkownika zostanie zsynchronizowana z danymi przesłanymi na Comarch IBARD zgodnie z zadanym harmonogramem.


Skąd mogę dostać się do swoich danych?
Istnieją trzy możliwości uzyskania dostępu do kopii zapasowych zgromadzonych na dysku chmurowym Comarch IBARD:

– Aplikacja desktopowa zainstalowana na komputerze użytkownika;
– Aplikacja www dostępna na stronie ibard.com z dowolnej przeglądarki internetowej;
– Aplikacja mobilna na telefony z oprogramowaniem Android oraz iOS.


Czy mogę korzystać z Comarch IBARD na urządzeniach mobilnych?
Tak. Korzystanie z usługi Comarch IBARD możliwe jest na wszystkich urządzeniach z dostępem do Internetu. Dostępna jest też dedykowana aplikacja mobilna dla urządzeń z systemem Android oraz iOS, która umożliwia m.in.:

– dostęp do danych składowanych w chmurze z poziomu urządzenia mobilnego;
– możliwość pobrania plików na urządzenie mobilne;
– wysłanie zdjęcia na serwery Comarch IBARD zaraz po jego wykonaniu;
– backup plików i folderów gromadzonych w pamięci telefonu lub na zewnętrznej karcie pamięci (tylko Android);
– synchronizacja kontaktów;
– synchronizacja kalendarzy;
– backup skrzynki SMS/MMS;
– backup zdjęć;
– backup filmów;
– backup muzyki;
– polski, angielski, niemiecki oraz francuski interfejs;
– udostępnianie plików z poziomu urządzenia mobilnego zarówno w sieci Internet jak i innym użytkownikom usługi.


Czy Comarch IBARD może działać jako usługa Windows?
Comarch IBARD działa jako usługa Windows, czyli jako proces wykonywany w tle środowiska systemowego Windows, niewymagający interakcji z użytkownikiem.

Comarch IBARD jako usługa odpowiedzialna za backup danych, jest uruchamiana podczas startu (ładowania) systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta – bardzo przydatna na platformach serwerowych – dedykowana jest wyłącznie dla firm. Polega ona na uruchomieniu dwóch procesów: pierwszego – usługi działającej w tle oraz drugiego – GUI.
Proces pierwszy – usługa Windows – uruchamia się wraz ze startem systemu. Dzięki tej funkcjonalności Comarch IBARD zaczyna backup ważnych danych wraz ze startem systemu, nie wymaga logowania się do aplikacji.
Proces drugi – GUI – jest odpowiedzialny za komunikację użytkownika z aplikacją: dodawanie zadań do backupu/kopiowania, określanie ich harmonogramu, zarządzanie dyskiem wirtualnym, profilami itp.


Czy po ponownym uruchomieniu komputera Comarch IBARD automatycznie się uruchomi?
Aby Comarch IBARD uruchomił się automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera, należy w zakładce Ustawienia -> Ogólne zaznaczyć opcję „Uruchamiaj aplikację przy starcie systemu”.

Co przedstawiają wykresy Przesłane pliki, Backup danych oraz Zajętość Twojego konta w zakładce „Start”?
– Wykres „Przesłane pliki” przedstawia zajętość wszystkich plików w zakładce „Moje Dane” z pominięciem folderów, które są objęte aktywnym zadaniem backupu plików;
– Wykres „Backup danych” przedstawia zajętą przestrzeń dysku Comarch IBARD przez pliki powiązane z zadaniami backupu;
– Wykres „Zajętość Twojego konta” przedstawia zajętą przestrzeń zalogowanego użytkownika. Wykres nie zawiera przestrzeni zajętej przez pozostałych użytkowników usługi. Dostępna przestrzeń w prawym panelu informuje o wolnym miejscu, które użytkownik może w danym momencie zapełnić. Dane z tego wykresu nie są tożsame z zajętością w dolnym lewym rogu aplikacji, która prezentuje przestrzeń zajętą przez wszystkich użytkowników Comarch IBARD.

Bezpieczeństwo

Czy Comarch IBARD jest bezpieczny?
Tak. Tworzenie kopii bezpieczeństwa w systemie Comarch IBARD jest całkowicie bezpieczne. Dane przesyłane są za pomocą szyfrowanego połączenia SSL 128-bit (takie samo szyfrowanie jest używane w kontaktach z bankami).

Dane składowane są w bezpiecznym Comarch Data Center. Mocno ugruntowana pozycja Comarch Data Center w obszarze rozwiązań bezpieczeństwa jest wynikiem polityki długofalowych inwestycji w kadrę ekspertów i znajomości nowych technologii. Dzięki ciągłym pracom nad doskonaleniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością Comarch Data Center posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm EN-ISO 9001:2000 Systemy Zarządzania Jakością, EN-ISO 14001:2004 Systemy Zarządzania Środowiskowego, PN-N 18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, ISO/IEC 27001:2005 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz z wymaganiami Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli (PN-N 19001:2006 Wewnętrzny system Kontroli (WSK)), certyfikat wydany został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC).


Czy dane w Comarch IBARD są szyfrowane?
Comarch IBARD daje możliwość szyfrowania wybranych danych za pomocą algorytmu szyfrującego AES-265 bit. Dane szyfrowane są na komputerze użytkownika przy pomocy wygenerowanego wcześniej klucza szyfrującego.

AES (ang. Advanced Encryption Standard) to symetryczny szyfr blokowy przyjęty jako norma przez amerykański urząd standaryzacyjny NIST. Bezpieczeństwo w takim algorytmie opiera się na tajności wykorzystywanego w nim klucza – ciągu bitów o określonej długości używanego do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości.


Jak wygenerować klucz szyfrujący?
Istnieje możliwość szyfrowania zarówno plików i folderów jak również baz danych.

Klucz szyfrujący możemy wygenerować w aplikacji Comarch IBARD instalowanej na komputerze użytkownika w zakładce Ustawienia > Ogólne.

Uwaga: W przypadku utraty klucza szyfrującego, dane nim zaszyfrowane zostaną bezpowrotnie utracone. Spółka iComarch24 nie przechowuje kluczy szyfrujących wygenerowanych przez użytkowników Systemu Comarch IBARD, dlatego raz wygenerowany klucz, powinien być przechowywany przez użytkownika w bezpiecznym miejscu.

Ustawienia

Jakie są minimalne wymagania systemowe niezbędne do działania aplikacji desktopowej na urządzeniach z systemem Windows?
1) System operacyjny: 7, 8.1, 10, 11, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
2) Microsoft .NET Framework: Microsoft .NET 4.7.2
3) Przeglądarka: Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
4) Miejsce zajmowane przez program: 300MB

Po zainstalowaniu Comarch IBARD na Windows Server 2019 otrzymuje komunikat błąd 1053, aplikacja nie uruchamia się, z czego to wynika?
Do uruchomienia aplikacji Comarch IBARD niezbędny jest Microsoft .NET Framework w wersji 4.7.2 lub wyższej.

Mam problem z połączeniem się z serwerem plików Comarch IBARD. Jakie powinienem odblokować porty, aby aplikacja Comarch IBARD działała poprawnie?
195.69.209.165 na porty TCP: 80, 443
195.69.209.166 na port TCP: 443
195.69.209.120 na port TCP: 443
195.69.209.118 na port TCP: 443
195.69.209.122 na port TCP: 443
195.69.209.105 na port TCP: 443
rsc.ibard.com na port TCP: 443

Czy każdorazowo podczas wydania aktualizacji, jestem zmuszony/zmuszona do pobierania ręcznie nowej wersji Comarch IBARD?
Comarch IBARD umożliwia automatyczną aktualizację aplikacji. W zakładce Ustawienia -> Ogólne po zaznaczeniu opcji „Zezwól na automatyczną aktualizację aplikacji w czasie jej bezczynności”, aplikacja będzie automatycznie się aktualizowała bez konieczności dodatkowej ingerencji użytkownika.

Logowanie

Nie otrzymałem/am linku aktywacyjnego. Co teraz?
Link aktywacyjny wysyłany jest na adres e-mail, na którym zarejestrowano usługę, do 30 minut po założeniu konta. W pierwszej kolejności należy sprawdzić folder SPAM. Ponowne wygenerowanie linku aktywacyjnego jest możliwe przez użycie opcji „Nie pamiętasz hasła?” z poziomu okna logowania.

Jak odzyskać hasło do usługi Comarch IBARD?
Nie ma możliwości odzyskania hasła, najskuteczniejszym sposobem zalogowania się w przypadku zapomnienia hasła jest użycie opcji „Zapomniałeś hasła?”, która znajduje się w dolnej części okna logowania. Po wprowadzeniu adresu e-mail i kliknięciu „Prześlij”, na podany adres mailowy zostanie przesłany link do zmiany hasła. Hasło powiązane jest z wszystkimi usługami w Comarch Cloud, m.in. z Comarch IBARD.

Jak zmienić adres mailowy konta?
W celu zmiany adresu mailowego konta należy zalogować się do panelu Comarch Cloud i klikając na profil użytkownika przejść do zakładki Ustawienia CloudAccount. W sekcji Konto i profil należy wprowadzić nowy adres mailowy. W celu zakończenia procedury zmiany adresu mailowego należy potwierdzić zmianę poprzez kliknięcie w link przesłany na „nowy” adres mailowy.

Czy jest możliwość zmiany adresu e-mail administratora usługi Comarch IBARD?
Jeśli użytkownik chce dokonać zmiany adresu e-mail całej kartoteki klienta na nowy adres, taki proces może przeprowadzić w portalu Comarch Cloud, logując się danymi do konta Comarch IBARD.

W zakładce Ustawienia CloudAccount jest możliwość zmiany adresu e-mail konta. Jeśli natomiast nowy adres e-mail posiada już kartotekę, albo użytkownik chce przepisać usługę na innego użytkownika, należy przesłać zgłoszenie na adres pomoc@ibard.com, podając nowy adres e-mail, na który należy dokonać przepięcia usługi.

Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu e-mail przypisanego do usługi Comarch IBARD lub przez partnera przypisanego do usługi klienta.

Backup – kwestie ogólne

Jak działa harmonogram backupu?
Harmonogram backupu pozwala na ustalenie, w których dniach tygodnia, o której godzinie będzie wykonywana synchronizacja plików dodanych do backupu.

Usunąłem zadanie backupu z poziomu strony www, ale nadal jest widoczne w aplikacji, dlaczego?
Zadania usunięte z poziomu strony internetowej również usuwają się z poziomu aplikacji desktopowej. Natomiast taki proces może trwać do 30 minut.

Jak mogę ustawić powiadomienia o backupie?
W usłudze Comarch IBARD istnieje możliwość ustawienia otrzymywania dobowych powiadomień o przebiegu wszystkich zadań backupu.

Powiadomienia dobowe wysyłane są mailowo. Aby aktywować otrzymywanie podsumowań na temat przebiegu wszystkich wykonywanych przez aplikację zadań backupu należy przesunąć suwak w zakładce Powiadomienia w Ustawieniach. Dodatkowo w zakładce „Zadania backupu -> Lista zadań backupu” przy każdym zadaniu po kliknięciu ikonki funkcyjnej trzech kropek oraz opcji „Ustaw powiadomienia” użytkownik ma możliwość spersonalizowania powiadomień  w odniesieniu do każdego zadania backupu z osobna.

Backup plików i folderów

Jak mogę stworzyć zadania backupu plików i folderów?
Zadania backupu plików i folderów można skonfigurować za pomocą kreatora backupu dostępnego z poziomu aplikacji desktopowej Comarch IBARD.

Aby dodać zadanie backupu należy kliknąć na zakładkę „Zadania backupu” znajdującą się po lewej stronie, a następnie kliknąć na przycisk „Dodaj zadanie” -> „Komputery i stacje robocze”. Zostanie wyświetlony kreator backupu plików i folderów. Proces dodania zadania jest opisany w Instrukcji Comarch IBARD w rozdziale 3.1.1 Kreator backupu plików i folderów.


W trakcie backupu jeden z backupowanych plików był otwarty i backup przebiegł z błędami, dlaczego?
Comarch IBARD umożliwia backupowanie otwartych plików, natomiast, aby taki backup wykonał się poprawnie, należy zezwolić na użycie usługi VSS z poziomu zakładki Ustawienia -> Backup Danych.

Co zrobić gdy usługa VSS przestanie działać?
Usługa VSS jest częścią systemu Windows, z którego korzysta Comarch IBARD.

Pozwala ona na wykonywanie automatycznej kopii bezpieczeństwa plików (backup), które są jednocześnie używane przez inne programy na komputerze. Zatrzymanie usługi VSS uniemożliwi aplikacji Comarch IBARD wykonywanie backupu plików aktualnie używanych przez inne programy zainstalowane na komputerze danego użytkownika.

W sytuacji gdy usługa VSS przestanie działać, Comarch IBARD zasygnalizuje o problemie z dostępem do tej usługi. W takim przypadku należy:

– z poziomu menadżera zadań systemu Windows zrestartować usługę VSS,
– jeżeli powyższa opcja nie naprawi występującego problemu, należy ponownie zarejestrować pliki związane z VSS (opcja zaawansowana, zobacz przykład (język angielski)).

Backup baz danych

Jak mogę stworzyć zadania backupu baz danych?
Zadania backupu baz danych można skonfigurować za pomocą kreatora backupu dostępnego z poziomu aplikacji desktopowej Comarch IBARD.

Z menu aplikacji wybrać zakładkę „Zadania backupu” -> „Dodaj zadanie” -> „Bazy Danych”. Szczegółowy opis kreatora baz danych wraz ze zdjęciami jest opisany w instrukcji Comarch IBARD 3.2.1 Kreator backupu baz danych.


Jaki sposób uwierzytelniania wybrać?
Wybór sposobu uwierzytelniania jest kwestią indywidualną i należy do decyzji klienta.

Comarch IBARD wspiera 2 sposoby uwierzytelniania: Windows oraz Użytkownika. W pierwszym przypadku uwierzytelnianie odbywa się za pomocą konta systemowego (Windows), ważne w tym przypadku jest posiadanie odpowiednich uprawnień dla tego konta na serwerze SQL. W drugim przypadku uwierzytelnianie odbywa się za pomocą użytkownika SQL (domyślnie: sa) oraz nadanego mu hasła.


Jak zmienić liczbę przechowywanych kopii w przypadku baz danych?
Liczbę przechowywanych kopii można zmienić z poziomu okna edycji zadania backupu –  w kroku w polu „Przechowuj określoną liczbę kopii zapasowych”.

Co oznacza backup pełny?
Backup pełny oznacza, że backupowana jest cała baza danych. Zazwyczaj wiąże się to z większym rozmiarem plików i dłuższym czasem wykonywania backupu.

Co oznacza backup różnicowy?
Backup różnicowy pozwala na wykonanie backupu tylko tych elementów, które zostały dodane lub zmienione od czasu ostatniego backupu pełnego. Pliki takie mają zazwyczaj dużo mniejszy rozmiar, co pozwala na skrócenie czasu backupu, lecz konieczne jest przechowywanie co najmniej 1 kopii pełnej skojarzonej z backupem różnicowym.

Co oznacza backup naprzemienny?
Backup naprzemienny oznacza, że usługa Comarch IBARD będzie wykonywała backup pełny i ustaloną liczbę backupów różnicowych.

Jak przywrócić bazy danych z backupu?
1) Bazę danych którą chcemy odzyskać wskazujemy z widoku zadań backupu. Zaznaczając odpowiednie zadanie i klikając w widoczne z prawej strony opcje, wybieramy „Pokaż punkty przywracania”.
2) Następnie wybieramy sposób uwierzytelnienia.
3) Kolejno wybieramy bazę, którą chcemy przywrócić.
4) W kolejnym kroku wskazujemy serwer docelowy, na który ma zostać przywrócona baza danych.
5) Po zakończeniu operacji otrzymasz komunikat o pomyślnym przywróceniu bazy.

Jak przywrócić kopię różnicową bazy danych MSSQL przy pomocy Microsoft SQL Server Management Studio?
1) Korzystając z wirtualnego dysku Comarch IBARD lub aplikacji webowej dostępnej na stronie ibard.com należy pobrać plik pełnej kopii bazy danych (przykład: MyDB.SQLServer.2010.10.10_10-01-00.full.bak) oraz odpowiadający mu plik kopii różnicowej (przykład. MyDB.SQLServer.2010.10.10_12-01-00.diff.bak) na dysk lokalny (np. na Pulpit)
2) W programie Microsoft SQL Server Management Studio w oknie ‘Object explorer’ należy rozwinąć ścieżkę: ‘server MSSQL’->’Databases’
3) Prawym przyciskiem myszy wybrać bazę danych (jeżeli żadnej nie ma, należy stworzyć nową-pustą). Z menu wybrać ‘Tasks’->’Restore’->’Database’
4) W polu ‘To database’ należy wpisać nazwę bazy do której kopia będzie przywrócona, może to być nowa baza lub już istniejąca
5) W sekcji ‘Source for restore’ zaznaczyć opcję ‘From Device:’
6) Następnie wybrać przycisk ‘…’. W nowym oknie ‘Specify backup’ za pomocą przycisku ‘Add’ wyszukujemy i dodajemy plik pełnego backupu. Akceptujemy, aby wrócić do okna ‘Restore databases’.
7) Tutaj na liście należy zaznaczyć plik, który przed chwilą został dodany. Przejść do opcji i zaznaczyć ‘Leave the database non-operational, and do not roll back uncommitted transactions. Additional transaction logs can be restored.(RESTORE WITH NORECOVERY)’.
8) Wybieramy ‘OK’.
9) Na dodanej bazie danych przechodzimy do znanego okna ‘Restore databases’, dodajemy do managera plik kopii różnicowej podobnie jak w powyższym przypadku, zaznaczany go.
10) W opcjach zaznaczamy opcję ‘Leave the database ready to use by rolling back uncomitted transactions. Additional trans action logs Carnot be restored.(RESTORE WITH RECOVERY)’.
11) Wybieramy ‘OK’.

Jak optymalnie konfigurować harmonogramy dla zadań backupu baz danych?
Proces backupu baz danych jest jednym z bardziej obciążających zasoby systemowe takie jak pamięć RAM, wykorzystanie procesora, przestrzeń dysku twardego czy przepustowość łącza internetowego.

Wpływa też na wydajność działania serwera bazodanowego.
Konfigurując harmonogram według którego będą wykonywane backupy baz danych należy zachować szczególną rozwagę przy dobieraniu czasu przeprowadzania backupu, jak również jego częstotliwości.
Zbyt częste wykonywanie backupu może znacząco obniżyć wydajność komputera, a także serwera baz danych.
Zaleca się, aby backup klasycznych baz danych wykonywany był raz w tygodniu. W przypadku baz danych zawierających dane księgowe czy też inne ważne lub często zmieniające się dane, zaleca się aby backup wykonywany był raz dziennie, najlepiej po zakończonym dniu pracy.
Najkorzystniejszym momentem wykonywania backupu są godziny wieczorne i nocne, w których większość systemów pozostaje bezczynna.
Aby zmienić harmonogram zaloguj się do aplikacji Comarch IBARD -> kliknij w zakładkę „Zadania backupu” -> „Harmonogramy” oraz edytuj harmonogram przypisany do zadań baz danych.


Co zrobić gdy lista serwerów MSSQL lub lista baz danych, w kreatorze backupu baz danych w Comarch IBARD jest pusta?
Przyczyną braku serwerów na liście może być brak zainstalowanych dodatków do serwera MSSQL. Można je znaleźć tutaj (dodatki powinny zostać zainstalowane w podanej kolejności):

 

Dla SQL Server 2017
Dla systemów 32-bitowych:
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/C/1/9/C1917410-8976-4AE0-98BF-1104349EA1E6/x86/SQLSysClrTypes.msi

Dla systemów 64-bitowych:
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/C/1/9/C1917410-8976-4AE0-98BF-1104349EA1E6/x64/SQLSysClrTypes.msi

 

 

Dla SQL Server 2016
Dla systemów 32-bitowych:
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/6/4/5/645B2661-ABE3-41A4-BC2D-34D9A10DD303/ENU/x86/SQLSysClrTypes.msi
Microsoft SQL Server 2016 Management Objects:
https://download.microsoft.com/download/6/4/5/645B2661-ABE3-41A4-BC2D-34D9A10DD303/ENU/x86/SharedManagementObjects.msi

 

Dla systemów 64-bitowych:
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/6/4/5/645B2661-ABE3-41A4-BC2D-34D9A10DD303/ENU/x64/SQLSysClrTypes.msi
Microsoft SQL Server 2016 Management Objects:
https://download.microsoft.com/download/6/4/5/645B2661-ABE3-41A4-BC2D-34D9A10DD303/ENU/x64/SharedManagementObjects.msi

 

 

Dla SQL Server 2014
Dla systemów 32-bitowych:
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/6/7/8/67858AF1-B1B3-48B1-87C4-4483503E71DC/ENU/x86/SQLSysClrTypes.msi
Microsoft SQL Server 2014 Management Objects:
https://download.microsoft.com/download/6/7/8/67858AF1-B1B3-48B1-87C4-4483503E71DC/ENU/x86/SharedManagementObjects.msi

 

Dla systemów 64-bitowych:
Microsoft SQL Server System CLR Types:
https://download.microsoft.com/download/6/7/8/67858AF1-B1B3-48B1-87C4-4483503E71DC/ENU/x64/SQLSysClrTypes.msi
Microsoft SQL Server 2014 Management Objects:
https://download.microsoft.com/download/6/7/8/67858AF1-B1B3-48B1-87C4-4483503E71DC/ENU/x64/SharedManagementObjects.msi

 

 

Dla SQL Server 2012
Dla systemów 32-bitowych:
Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 Service Pack 2:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36316
Microsoft SQL Server 2012 SP4:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56041

Dla systemów 64-bitowych:
Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 Service Pack 2:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36303
Microsoft SQL Server 2012 SP4:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56041

Po instalacji dodatków należy ponownie uruchomić komputer.


Czy można w Comarch IBARD backupować bazy danych z serwera, który jest zainstalowany na innej maszynie, ale w tej samej sieci?
Niestety nie ma takiej możliwości. Comarch IBARD nie backupuje danych z serwerów MSSQL Server umiejscowionych na innej maszynie niż jest zainstalowany Comarch IBARD.

Czy można wykonywać backupy na jednym serwerze, przy pomocy więcej niż jednego konta Comarch IBARD?
Aby możliwe było zalogowanie i wykonywanie backupów na jednym serwerze równocześnie na kilku kontach Comarch IBARD należy stworzyć dla każdego konta Comarch IBARD osobne konto Windows, na każdym z tych kont uruchomić Comarch IBARD i zalogować się do aplikacji. Po skonfigurowaniu zadań można wylogować się z kont Windows przyporządkowanych do kont Comarch IBARD, ale nie należy wylogowywać się z kont Comarch IBARD.

Udostępnianie i praca na plikach

Czy mogę udostępnić swoje pliki innym użytkownikom sieci?
Udostępnianie danych backupowanych w Comarch IBARD może być realizowane na 3 sposoby:

– Udostępnianie plików innym użytkownikom Comarch IBARD
Dane znajdujące się w Comarch IBARD mogą być bezpiecznie udostępniane innym użytkownikom usługi. Aby udostępnić plik innym użytkownikom należy zaznaczyć dany plik, wybrać opcję „Udostępnij” i „Udostępnij w usłudze”. Następnie należy wpisać adres e-mail lub nazwę użytkownika, któremu ma być udostępniony dany dokument. Dla każdego użytkownika, któremu udostępniamy materiały możemy określić prawa dostępu: do odczytu lub do odczytu i zapisu.

– Udostępnianie przez link publiczny
Materiały mogą być również w łatwy sposób udostępniane przez wygenerowany link. Ponadto w zależności od posiadanego wariantu usługi, istnieje możliwość ustawienia hasła dostępu oraz daty wygaśnięcia linka, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Aby udostępnić plik przez link publiczny należy zaznaczyć dany plik, wybrać opcję „Udostępnij” i „Udostępnij przez link”. Następnie, skopiowany link może być przesłany do osób trzecich.

– Udostępnianie przy pomocy protokołu FTP oraz szyfrowanej transmisji protokołu FTPS
Do usługi została dodana możliwość wymiany i przesyłania plików przy pomocy popularnego protokołu FTP oraz szyfrowanej transmisji protokołu FTPS. To rozwiązanie pozwala na przesyłanie danych na konto Comarch IBARD z dowolnego systemu zewnętrznego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Udostępnianie FTP”.


Inny użytkownik aplikacji Comarch IBARD udostępnił mi link z plikiem na Comarch IBARD, który wcześniej działał, a teraz po wejściu wyświetla się komunikat „Strona nie istnieje”, dlaczego?
Comarch IBARD umożliwia udostępnienie pliku przez link z datą wygaśnięcia oraz umożliwia usunięcie udostępnienia przez link, zatem w takiej sytuacji zalecamy kontakt z osobą udostępniającą.

 

W przypadku części udostępnionych plików mam możliwość usunięcia ich z dysku Comarch IBARD i zmiany nazwy a przy niektórych nie, dlaczego?
Comarch IBARD zezwala na udostępnianie plików w opcji „Może wyświetlać” oraz „Może edytować”. W przypadku drugiej z wymienionych opcji jest możliwość zmiany nazwy oraz usunięcia pliku z dysku Comarch IBARD.

 

Do czego służy wersjonowanie plików?
Wersjonowanie pozwala na odzyskanie wcześniej zapisanych wersji plików. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy dokonamy niepożądanych zmian w naszych zasobach. Aby włączyć wersjonowanie plików należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik w folderze „Moje Dane”, następnie wybrać opcję „Pokaż poprzednie wersje” i zaznaczyć opcję „Wersjonuj”.

Po zaznaczeniu folderu nie widzę ikony usunięcia, dlaczego?
Foldery takie jak „IBARD Sync” oraz „mobile” są folderami domyślnymi, dlatego nie ma opcji ich usunięcia.

Jeśli inny folder nie posiada ikony usunięcia, oznacza to, że jest objęty aktywnym zadaniem backupu. Comarch IBARD uniemożliwia usuwanie folderów objętych zadaniem backupu, zatem w pierwszej kolejności należy dokonać usunięcia zadania z poziomu zakładki Zadania backupu -> Lista zadań backupu.


Po usunięciu plików ze strony internetowej widzę rozbieżność zajętości konta pomiędzy aplikacją a stroną, dlaczego?
Z poziomu strony internetowej, przestrzeń konta Comarch IBARD jest zmieniana natychmiastowo, w przypadku aplikacji desktopowej, aktualizacja dostępnej przestrzeni może nastąpić do kilku minut. Natomiast użytkownik z poziomu aplikacji desktopowej, niezależnie od tego może dysponować rzeczywistą przestrzenią konta Comarch IBARD.

Czy jest możliwość odzyskania usuniętego pliku z Comarch IBARD?
Usunięte pliki z aplikacji Comarch IBARD trafiają do zakładki „Kosz”. Comarch IBARD umożliwia w czasie do 7 dni od usunięcia na odzyskanie pliku. Po tym czasie pliki bezpowrotnie zostają usunięte.

Udostępnianie FTP

Do czego służy funkcjonalność Udostępnianie FTP w usłudze Comarch IBARD?
Funkcjonalność pozwala na udostępnianie folderów, niezawierających aktywnie backupowanych elementów, przez protokół FTP utworzonym przez siebie użytkownikom FTP.

Jak włączyć lub wyłączyć udostępnianie folderu przez FTP w usłudze Comarch IBARD?
W celu udostępnienia folderu za pomocą FTP, należy zaznaczyć wybrany folder w widoku Moje pliki i wybrać ikonkę z paska akcji znajdującego się na górze okienka z danymi, lub opcję „Udostępnij” a następnie „Udostępnij przez FTP” z menu kontekstowego, dostępnego po zaznaczeniu danego folderu. Następnie należy wybrać z listy, bądź utworzyć nowego użytkownika oraz określić hasło, za pomocą którego dany użytkownik będzie logował się do serwera FTP. Zmiany należy zapisać klikając przycisk „Zapisz”.
Aby wyłączyć udostępnianie folderu za pomocą FTP należy zaznaczyć wybrany folder w widoku Moje pliki i wybrać ikonkę z paska akcji znajdującego się na górze okienka z danymi, lub opcję „Udostępnianie FTP” z menu kontekstowego, dostępnego po zaznaczeniu danego folderu. Następnie w oknie „Udostępnianie FTP” dla wybranego folderu należy wyłączyć funkcję „Aktywne udostępnianie przez serwer FTP” przez kliknięcie przycisku. Użytkownik zobaczy komunikat informujący o konsekwencjach wyłączenia udostępniania FTP. Po akceptacji zmiany przyciskiem „Zapisz” dostęp do wybranego folderu przez protokół FTP zostanie wyłączony.

Jak dodawać, usuwać oraz edytować użytkowników folderu udostępnianego przez FTP w usłudze Comarch IBARD?
Tworzenie użytkownika FTP – w okienku udostępniania FTP należy wpisać login oraz hasło nowego użytkownika a następnie wcisnąć przycisk „Dodaj”.
Edycja użytkownika FTP – w celu edycji użytkownika należy wejść do okienka udostępniania FTP a następnie wybrać przycisk <pióro> znajdujący się obok użytkownika, którego chcemy edytować.
Usuwanie użytkownika FTP – w celu trwałego usunięcia użytkownika FTP, należy wejść do okienka edycji danego użytkownika a następnie wybrać przycisk „Usuń konto” i potwierdzić akcję przyciskiem „Usuń”.

Jak zmienić hasło dostępu dla użytkownika FTP w usłudze Comarch IBARD?
W celu edycji użytkownika należy wejść do okienka udostępniania FTP a następnie wybrać przycisk <pióro> znajdujący się obok użytkownika, którego chcemy edytować. Następnie należy nacisnąć przycisk „Zmień hasło”.

Do czego służy przycisk „Generuj” w oknie udostępniania FTP?
Przycisk „Generuj” służy do wygenerowania hasła dla użytkownika FTP oraz skopiowania go do schowka.

Dlaczego nie mogę zalogować się do serwera FTP za pomocą przeglądarki?
Użytkownicy FTP mają domyślnie włączoną opcję wymuszania bezpiecznego połączenia FTPSecure, który nie jest domyślnie obsługiwany przez przeglądarki. Żeby umożliwić użytkownikowi korzystanie z serwera FTP za pomocą niezabezpieczonego protokołu FTP, należy odznaczyć opcję „Bezpieczny protokół FTPSecure” w oknie edycji użytkownika.

Mam problem z zalogowaniem się do serwera FTP za pomocą klienta FTP
Serwer FTP działa w trybie pasywnym, a użytkownicy mają domyślnie włączoną opcję wymuszania bezpiecznego połączenia FTPSecure. W celu połączenia się z serwerem FTP należy wybrać w kliencie FTP pasywny tryb łączenia się z serwerem oraz jawne szyfrowanie TLS/SSL (ang. Explicit TLS/SSL Encryption). Serwer działa na porcie 21.

Co to jest FTPSecure i jak z niego korzystać?
FTPSecure, bądź FTPS jest rozszerzeniem protokołu FTP dodającym wsparcie dla szyfrowania TLS oraz SSL. Wszyscy nowo utworzeni użytkownicy FTP maja domyślnie włączoną opcję wymuszania bezpiecznego połączenia FTPSecure, w związku z czym nie będą mogli zalogować się do serwera za pomocą niezabezpieczonego połączenia FTP. Żeby im to umożliwić, należy odznaczyć opcję „Bezpieczny protokół FTPSecure” w oknie edycji użytkownika.

Czy możliwa jest edycja prefixu użytkownika FTP?
Nie – prefiks stanowi unikalny identyfikator przypisany na stałe do konta użytkownika. Wymagamy używania unikalnych nazw dla użytkowników serwera FTP.

Czy możliwa jest zmiana nazwy istniejącego użytkownika FTP?
Zmiana nazwy istniejącego użytkownika FTP nie jest możliwa. Aby zmienić nazwę użytkownika należy najpierw usunąć istniejącego użytkownika, a następnie utworzyć nowego z inną nazwą.

Dlaczego dostaję błąd przy próbie udostępnienia folderu?
Folder prawdopodobnie zawiera elementy aktywnie backupowane lub synchronizowane w usłudze Comarch IBARD. Funkcjonalność pozwala na udostępnianie folderów, niezawierających backupowanych lub synchronizowanych elementów.

Czy istnieje okienko z listą wszystkich użytkowników FTP?
W tym momencie nie istnieje osobne okienko z podglądem wszystkich użytkowników. Żeby zobaczyć wszystkich utworzonych przez siebie użytkowników FTP, należy wejść do okienka udostępniania FTP i wybrać przycisk edycji użytkownika.

Dlaczego nie mogę utworzyć nowych folderów ani przesłać plików znajdując się w głównym folderze użytkownika FTP?
W folderze głównym każdego użytkownika FTP znajdują się jedynie foldery udostępnione z usługi Comarch IBARD i nie jest możliwe tworzenie w nim nowych folderów ani przesyłanie plików.

W jaki sposób uzyskać dostęp do udostępnionych danych?
W celu uzyskania dostępu do udostępnionych danych, można użyć klienta FTP (np. Filezilla, WinSCP).
Wpisując dane serwera oraz użytkownika, dla którego dane udostępnienie zostało wykonane możemy uzyskać dostęp do plików.

Zarządzanie użytkownikami

Jak dodać nowego użytkownika do mojego konta?
W zależności od wybranego pakietu usługi, istnieje możliwość dodania użytkownika do konta Comarch IBARD.

Aby dodać użytkownika do konta należy zalogować się do Comarch IBARD na stronie www, następnie z zakładek po lewej stronie wybrać opcję „Użytkownicy”. Po kliknięciu w przycisk „Dodaj” otworzy się mini formularz, gdzie należy nadać nazwę użytkownika, podać jego adres e-mail oraz przydzielić przestrzeń dyskową. Możliwe jest również zaznaczenie opcji „Pozwól na udostępnianie plików przez link”, oraz „Zablokuj konto”. Każdy nowy użytkownik ma możliwość samodzielnego korzystania z wszystkich funkcji usługi.


Użytkownik, którego dodałem do usługi próbuje udostępnić plik przez link i otrzymuje błąd, dlaczego?
Podczas dodawania użytkowników w zakładce uprawnienia należy zaznaczyć opcję „Pozwól na udostępnianie plików przez link”. Należy zweryfikować ustawienie w zakładce „Użytkownicy” podczas edycji konta tego użytkownika.

Posiadam konto Comarch IBARD 100GB - zarówno ja, jak i dodany użytkownik, mamy ustawioną zajętość konta 100GB. Czy to oznacza, że możemy korzystać z 200GB?
Podczas dodawania użytkownika przydzielamy maksymalną przestrzeń do wykorzystania, przy założeniu, że suma zajętości dwóch kont jest mniejsza bądź równa 100GB. W dolnym, lewym rogu aplikacji prezentowana jest zsumowana zajętość konta Comarch IBARD wszystkich użytkowników.

Podczas dodawania użytkownika do usługi pojawił się błąd. Co jest powodem?
Najczęstszym powodem jest fakt, że na dany adres e-mail jest już założone konto Comarch IBARD. Jeśli po zweryfikowaniu okaże się, że użytkownik nie posiada konta Comarch IBARD, należy skontaktować się z asystą techniczną. Kontakt: pomoc@ibard.com.

Panel administracyjny i panel partnerski  – zarządzanie zdalne

Czym jest Panel administracyjny?
Panel administracyjny pozwala administratorom (właścicielom) kont Comarch IBARD na zdalne zarządzanie użytkownikami kont. Aby administrator miał możliwość zdalnego zarządzania, z poziomu konta użytkownika należy wejść w Ustawienia -> Zdalne zarządzanie i zaznaczyć opcję „Zezwól administratorowi konta na zdalny dostęp i zarządzanie obszarami Zadania backupu i Urządzenia”.

Czym jest Panel partnerski?
Panel partnerski to funkcjonalność pozwalająca Partnerom na zdalne zarządzenie kontami Comarch IBARD swoich Klientów. Aby partner miał możliwość zdalnego zarządzania, z poziomu konta klienta należy wejść w Ustawienia -> Zdalne zarządzanie i zaznaczyć opcję „Zezwól partnerowi Comarch na zdalny dostęp i zarządzanie obszarami Zadania Backupu i urządzenia”.

Jakie uprawnienia uzyska Administrator, gdy zaznaczę opcję „Zezwól partnerowi Comarch na zdalny dostęp i zarządzanie obszarami Zadania Backupu i urządzenia”?
Administrator (właściciel) usługi Comarch IBARD będzie miał możliwość:

– podglądu zadań backupu zdefiniowanych przez użytkowników, którzy wyrazili zgodę na zarządzanie zdalne przez Administratora (właściciela) konta,

– podglądu historii backupów użytkowników, którzy wyrazili zgodę na zarządzanie zdalne przez Administratora (właściciela) konta,

– wyzwolenia zdefiniowanego wcześniej przez użytkownika zadania backupu,

– podglądu statusu urządzenia użytkownika (online/offline), typu (PC/Mobile), oraz wersji aplikacji,

–zdalnie restartować aplikacje użytkowników.


Jakie uprawnienia uzyska Partner, gdy zaznaczę opcję „Pozwól na zarządzanie zdalne przez Partnera Comarch”?
Partner Comarch będzie miał możliwość:

– podglądu zadań backupu zdefiniowanych przez Klientów, którzy wyrazili zgodę na zarządzanie zdalne przez Partnera Comarch,

– podglądu historii backupów Klientów, którzy wyrazili zgodę na zarządzanie zdalne przez Partnera Comarch,

– wyzwolenia zdefiniowanego wcześniej przez Klienta zadania backupu,

– podglądu statusu urządzenia Klienta (online/offline), typu (PC/Mobile), oraz jego wersji aplikacji,

–zdalnie restartować aplikacje Klienta.


Dlaczego jako Partner nie widzę żadnych danych na listach Usługi, Klienci, Urządzenia lub Zadania backupu?
Brak danych na listach: Urządzenia lub Zadania backupu oznacza że:

– Partner nie ma żadnych Klientów, którzy wykupili usługę Comarch IBARD, lub

– żaden z Klientów danego Partnera nie wyraził zgody na zdalne zarządzanie, lub

– Klienci którzy wyrazili zgodę na zdalne zarządzanie przez Partnera nie zdefiniowali jeszcze żadnych zadań backupu.


Dlaczego jako administrator (właściciel) usługi nie widzę żadnych danych na listach Użytkownicy, Urządzenia lub Zadania backupu?
Brak danych na listach: Urządzenia lub Zadania backupu oznacza że:

– żaden z użytkowników nie wyraził zgody na zdalne zarządzanie przez Administratora,

– użytkownicy którzy wyrazili zgodę na zdalne zarządzanie przez Administratora nie zdefiniowali jeszcze żadnych zadań backupu.

Zdalna instalacja

Czym jest instalacja zdalna Comarch IBARD?
Instalacja zdalna pozwala na zainstalowanie aplikacji klienckiej Comarch IBARD na innym komputerze niż lokalny.

Jakie są wymagania do pomyślnego przeprowadzenia zdalnej instalacji?
Następujące wymagania muszą być spełnione, aby przeprowadzić skuteczną instalację aplikacji Comarch IBARD na maszynie zdalnej:

– Maszyna docelowa musi znajdować się w tej samej domenie lub grupie roboczej, co komputer, z którego wykonujemy instalację,
– Usługa „Instrumentacja zarządzania Windows (WMI)” musi być włączona zarówno na maszynie lokalnej jak i zdalnej,
– Usługa „Udostępnianie plików i drukarek” musi być włączona zarówno na maszynie lokalnej jak i zdalnej,
– Ruchy w firewallu dla powyższych usług (odblokowany ruch na portach TCP 135, 445 oraz dodatkowe porty, dynamicznie przydzielane przez usługę WMI) muszą być odblokowane na obu maszynach.


Jak uruchomić usługę „Udostępnianie plików i drukarek”?
Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2016 / Server 2019

– Zaloguj się do komputera na koncie administratora
– Przejdź do „Panelu sterowania”
– Następnie do „Centrum sieci i udostępniania”
– Wybierz opcję „Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania”
– Zaznacz opcję „Włącz udostępnianie plików i drukarek”


Jak uruchomić usługę „Instrumentacja zarządzania Windows (WMI)”?
Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2016 / Server 2019

– Zaloguj się do komputera na koncie administratora
– Przejdź do „Panelu sterowania”
– Następnie do „Narzędzi administracyjnych”
– Wybierz „Usługi”
– Prawy przycisk myszy na opcji „Instrumentacja zarządzania Windows (WMI)” -> właściwości
– Zmień tryb uruchomienia na Automatyczny i uruchom usługę.


Jak odblokować ruch na firewall?
Konfiguracja firewalla dla komputera z systemem Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2016 / Server 2019

– Zaloguj się do komputera na koncie administratora
– W panelu sterowania wybierz opcję „Zapora systemu Windows”
– Kliknij opcję „Zezwalaj programowi lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows”
– Zaznacz opcję „Instrumentacja zarządzania Windows (WMI)” oraz „Udostępnianie plików i drukarek”