Changelog

IBARD 6.11.2

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Poprawa w migracji harmonogramów z aplikacji Comarch IBARD w wersji 5.x do wersji 6.x.
 • [Windows] Poprawa w migracji zadań backupu z aplikacji Comarch IBARD w wersji 5.x do wersji 6.x.
 • [Windows] Poprawa informacji o wersji Comarch IBARD w systemie Windows, po aktualizacji aplikacji.
 • [Windows] Poprawa ustawienia statusu zadania po zakończeniu zadania backupu.
 • [Windows] Dodanie nowych komunikatów informujących o przyczynie niepowodzenia przywracania kopii zapasowej.

 

IBARD 6.11.1

 

Nowości:

 • [Windows] Nowe zadania backupu mają domyślnie zaznaczoną opcję powiadomień o braku wykonania backupów, wykonaniu z błędem i z ostrzeżeniem.

 

Usprawnienia:

 • [WWW] [Windows] Dostosowanie treści ustawień dostępnych w zakładce „Powiadomienia.”.
 • [WWW] [Windows] Dostosowanie treści poszczególnych opcji w ustawieniach powiadomień dla zadań backupu.

 

IBARD 6.11.0

 

Nowości:

 • [Windows] Backup baz systemowych.
 • [WWW] Udostępnienie folderu przez link z opcją wgrywania do niego plików.
 • [WWW][Windows] Tagowanie plików i folderów.
 • [WWW][Windows] Komentowanie plików i folderów.
 • [WWW][Windows] Kategoryzowanie plików i folderów.
 • [WWW][Windows] Definiowalne interwały czasowych dla emaili o braku miejsca na koncie oraz braku wykonań backupów.
 • [WWW][Windows] Wyszukiwanie zaawansowane w aplikacji zadań backupów po nazwie bazy danych objętej zadaniem.
 • [WWW][Windows] Możliwość przejścia do przesłanego pliku.

 

Usprawnienia:

 • [Windows] Domyślne ustawienia w kreatorze zadań backupów.
 • [WWW][Windows] Szybka akcja usuwania udostępnienia.
 • [WWW][Windows] Zmiany nazw i kolejności akcji kontekstowych w Moich Danych.

 

IBARD 6.10.2

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Usprawnienia w procesie autologowania.
 • [Windows, WWW] Zmiana komunikatu dotyczącego usuwaniu plików.

 

 

IBARD 6.10.1

 

Nowości:

 • [Windows] Wstrzymywanie backupu.

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Usprawnienie procesu uruchamiania usługi systemowej.
 • [Windows] Poprawki do migracji zadań backupu z wersji 5 do 6 (poprawka w nazwach nowych zadań).

 

 

IBARD 6.10.0

 

Nowości:

 • [Windows, WWW] Szczegółowe informacje w aktywnościach zadań plikowych.
 • [Windows] Umożliwienie zdalnego wysyłania logów (zgoda w ustawieniach).
 • [WWW] Monitoring i powiadomienia do Partnerów dotyczące dostępnej przestrzeni na kontach Klientów.
 • [WWW] Konfiguracja powiadomień o kończącym się miejscu, wyczerpanym miejscu i braku wykonania backupu.
 • [WWW] Wyszukiwanie wg. filtra bez konieczności wpisywania frazy wyszukiwania.
 • [WWW] Zajętość konta i dostępnej przestrzeni Klientów, w Panelu Partnerskim.

 

Usprawnienia:

 • [WWW] Redukcja czasu potrzebnego na wylistowanie listy plików.
 • [WWW] Poprawa szybkości ładowania list w Panelu Partnerskim.
 • [WWW] Usprawnienia w informowaniu o kończącej się przestrzeni w aplikacji.
 • [WWW] Udostępnienia z danych z backupu wskazują zawsze najnowszy backup.
 • [WWW] Możliwość odświeżenia statusu offline.

 

 

IBARD 6.9.0

 

Nowe funkcjonalności:

 • [Windows] Umożliwienie definiowania osobnych limitów przechowywanych kopii pełnych i różnicowych.
 • [Windows] Dodanie opcji włączenia synchronizacji dwukierunkowej na żądanie użytkownika.

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Porządkowanie starych wpisów w harmonogramach Windows.
 • [Windows] Poprawki w retencji danych zadań bazodanowych podczas wystąpienia błędu.

 

 

IBARD 6.8.1

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Poprawa błędu uruchamiania się zadań backupów.
 • [Windows] Optymalizacje backupów plikowych.

 

 

IBARD 6.8.0

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Automatyczna aktualizacja lokalnych i zdalnych informacji o zakresie baz danych objętych backupem (kreator zadań backupu baz danych).
 • [Windows] Umożliwienie edycji harmonogramu zadania bez edycji całego zadania (akcja z menu kontekstowego).
 • [Windows][Web] Przekierowanie z poziomu ustawień aplikacji Comarch IBARD do Comarch Cloud Portal przy zmianie adresu email do powiadomień.

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows][Web] wyświetlania polskich znaków w przebiegu zadań backupów plikowych.
 • [Windows] Poprawa wyświetlania aplikacji Comarch IBARD w menadżerze zadań Windows.
 • [Windows] Poprawka edycji harmonogramów Windows.
 • [Windows][Web] Usprawnienia wydajnościowe.
 • [Web] Dodano animację ładowania punktów przywracania.

 

 

IBARD 6.7.1

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Poprawka dotycząca zadań backupów zawieszających się na statusie: „W trakcie”.
 • [Windows] Udoskonalenia prezentacji Comarch IBARD w Menadżerze zadań.

 

 

IBARD 6.7.0

 

Nowe funkcjonalności:

 • [Windows] Reorganizacja zadań plików, folderów oraz lokalizacji sieciowych.
 • [Windows, WWW] Zmiany w Dashboardzie – przekierowania do listy zadań backupu.
 • [Windows, WWW] Zmiany w widoczności folderów Sync i Mobile – konfigurowalne w zakładce Ustawienia.
 • [Windows, WWW] Nowy baner informujący o zmianach w obecnej wersji.
 • [Windows] Rekomendacje harmonogramów w kreatorze zadań backupów baz danych.

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows, WWW] Przeniesienie zakładki Użytkownicy do Panelu Administracyjnego.
 • [Windows] Kilka mniejszych usprawnień w kreatorach zadań backupu.

 

 

IBARD 6.6.2

 

Nowe funkcjonalności:

 • [Windows] Wprowadzenie obsługi kompresji SQL Server do backupów MsSQL.
 • [Windows, WWW] Dodanie linku do Centrum Pomocy w zakładce „Pomoc” IBARD.

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Usprawnienie działania folderu IBARD Sync.
 • [Windows] Usprawnienie procesu wylogowywania.

 

IBARD 6.6.0

 

Nowe funkcjonalności:

 • [Windows, WWW] Rozszerzenie funkcjonalności wyszukiwarki danych o możliwość wyszukiwania po atrybutach i lokalizacji plików.
 • [Windows, WWW] Otwieranie plików edytowalnych przez podwójne kliknięcie.
 • [Windows, WWW] Dodanie kontekstowego menu w zakładce zadaniach backupu z opcją pokaż aktywności.
 • [Windows, WWW] Wybór wyświetlanych kolumn na listach przy użyciu prawego przycisku myszy na pasku nagłówków.
 • [Windows] Dodanie akcji umożliwiającej anulowanie backupu podczas jego wykonywania.
 • [Windows] Możliwość ograniczenia transferu podczas backupu (zakładka ustawienia, ogólne).

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows, WWW] Dodanie obsługi PostgreSQL w wersji 15.

 

 

IBARD 6.5.1

 

Nowe funkcjonalności:

 • [Windows] Edycja powiadomień z poziomu kreatora zadań backupu
 • [Windows] Edycja harmonogramów z poziomu kreatora zadań backupu

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Usprawnienia w procesie wylogowania i przelogowania użytkownika

 

IBARD 6.5.0

 

Nowe funkcjonalności:

 • [Windows, WWW] Drzewo folderów w zakładce Moje pliki
 • [Windows, WWW] Wyświetlanie listy błędów podczas pobierania folderu
 • [Windows, WWW] Możliwość wygenerowania silnego hasła dla linku udostępniania
 • [Windows] Dodanie opcji podczas tworzenia harmonogramów uruchamiającej zadanie po włączeniu komputera, jeśli był wyłączony podczas ostatniego zaplanowanego wykonania

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows, WWW] Dodanie obsługi skrótów klawiszowych (CTRL+A/Backspace/Enter)
 • [Windows, WWW] Dodanie widoku godziny przy zarządzaniu wersjami
 • [Windows, WWW] Poprawki dotyczące pobierania listy baz w punkcie przywracania
 • [Windows, WWW] Rozszerzenie komunikatów o błędach
 • [Windows] Poprawa UX widoku wyboru baz przy tworzeniu/edycji zadania backupu
 • [Windows] Poprawa UX widoku listy harmonogramów

 

 

IBARD 6.4.3

 

Nowe funkcjonalności:

 • [Windows, WWW] Drag&drop dla przesyłania folderów
 • [Windows, WWW] Wyzwolenie aktualizacji z poziomu interfejsu użytkownika z zakładki Pomoc (gdy aktualizacja jest już pobrana na urządzenie użytkownika)

 

IBARD 6.4.0

 

Nowe funkcjonalności:

 • [Windows, WWW] Obsługa backupu/przywracań baz danych PostgreSQL
 • [Windows, WWW] Odtwarzacz multimediów
 • [Windows, WWW] Przesyłanie folderów w ramach obszaru Moje Pliki
 • [Windows, WWW] Dodawanie/usuwanie kont FTP przez subkonta
 • [Windows, WWW] Usuwanie urządzeń

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Przyśpieszenie procesu weryfikacji backupu w procesie backupu baz danych
 • [Windows] Tryb offline
 • [Windows, WWW] Obliczanie rozmiaru folderu
 • [Windows, WWW] Rozszerzenie informacji o backupach w Dane z Backupu
 • [Windows, WWW] Poprawki w widoku Dashboardu (wykres użycia zajętości zadań backupu)
 • [Windows, WWW] Poprawki przy przenoszeniu plików z zakładki „Ostatnie”
 • [Windows, WWW] Dodanie informacji o godzinie wykonania backupu w liście punktów przywracania

 

 

IBARD 6.3.0

 

Nowe funkcjonalności:

 • [Windows, WWW] Dashboard dla panelu użytkownika
 • [Windows, WWW] Dashboard dla panelu partnerskiego
 • [WWW] Edytor dokumentów

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Poprawa błędu przy próbie eksportu do Comarch IBARD z Comarch ERP Optima
 • [Windows, WWW] Zablokowano możliwość ustawienia wstecznej daty wygaśnięcia udostępnienia
 • [Windows] Poprawa błędu autoryzacji podczas przelogowań między kontami
 • [Windows] Poprawa braku wyświetlania dynamicznych zmian na liście zadań backupu po uruchomieniu backupu plikowego
 • [Windows, WWW] Wyłączono zaznaczenie tekstu na liście przy zaznaczeniu z wykorzystaniem shift/ctrl
 • [Windows, WWW] Usprawnienia wydajności dla widoku kafelkowego
 • [Windows, WWW] Zmiany w zachowaniu menu aplikacji
 • [Windows, WWW] Obsługa błędu gdy udostępnienie w usłudze dla użytkownika już istnieje
 • [WWW] Poprawa widoczności długiej nazwy udostępnionego pliku przez link
 • [Windows, WWW] Umożliwienie wersjonowania plików
 • [Windows, WWW] Zmiany w przełączaniu między panelami (Mój IBARD, panel administracyjny, panel partnerski) i wyloguj
 • [Windows, WWW] Zablokowano możliwość wyboru przez administratora folderów subkont podczas tworzenia zadania backupu plików

 

 

IBARD 6.2.3

 

Nowe funkcjonalności:

 • [Windows, WWW] Wyszukiwarka danych

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Poprawki wydajnościowe w integracji z Comarch ERP Optima w zakresie listowania folderów z Comarch IBARD
 • [Windows] Poprawki dotyczące automatycznej aktualizacji obecnych wersji
 • [Windows] Poprawka błędu podczas edycji harmonogramu

 

IBARD 6.2.2

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Poprawki w integracji z Comarch Optima w zakresie automatycznej kopii baz danych
 • [Windows] Zabezpieczenie przed uruchomieniem wielokrotnie tego samego zadania backupu podczas gdy to zadanie jest uruchomione
 • [Windows] Obsługa błędu tworzenia skrótu do folderu dwustronnej synchronizacji
 • [Windows] Poprawa wydajności w zakresie czyszczenia usuniętych zadań backupu

 

IBARD 6.2.1

 

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows] Poprawki dla zadań backupu baz danych z wybranymi opcjami „Wszystkie bazy z serwera” i „Automatycznie dodawaj nowe bazy”
 • [Windows] Poprawki w integracji z systemami Comarch ERP
 • [Windows] Poprawiono uruchamianie aplikacji Comarch IBARD po wybraniu w Comarch ERP Optima przycisku „Zaawansowana konfiguracja”

 

IBARD 6.2

 

Nowe funkcjonalności:

 • [Windows] Nadinstalowywanie wersji 6.2 na wersje 5.x
 • [Windows] Migracja zadań backupu z wersji 5.x do 6.2
 • [Windows] Dodanie filtrów do kreatorów zadań backupu
 • [Windows, WWW] Dodanie zakładki Ostatnie
 • [Windows, WWW] Dodanie zakładki Ulubione
 • [Windows] Integracja z Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows, WWW] Poprawa komunikatów w panelu bocznym dla wielozaznaczenia

 

IBARD 6.1

 

Nowe funkcjonalności:

 • [Windows, WWW] Nowa zakładka Dane z backupu
 • [Windows, WWW] Dostępność akcji w koszu (przywróć, trwale usuń)
 • [Windows, WWW] Przeglądarka grafik (dostępna po dwukliku na plikach graficznych)
 • [Windows, WWW] Nowa kolumna Ograniczenia w widoku Udostępnione przeze mnie
 • [Windows, WWW] Informacje dotyczące szczegółowych błędów w procesie backupu baz danych:
  • Błędy/liczniki są widoczne w panelu bocznym Aktywności dla zadania backupu
  • Akcja Pokaż przebieg dla zakończonych backupów dostępna w panelu Aktywności
  • Błędy w oknie przebiegu zadania backupu na żywo i dla zakończonych backupów

 

Poprawki błędów i usprawnienia:

 • [Windows, WWW] Automatyczne przewijanie do nowych pozycji na liście transferów
 • [Windows, WWW] Zmiana sposobu prezentowania Moje dane na subkontach (brak widoczności danych administratora)
 • [Windows, WWW] Poprawa responsywności w obszarze Moje dane
 • [Windows, WWW] Tooltipy na zbyt długich nazwach plików na liście plików
 • [Windows, WWW] Zaznaczanie na listach z shift i ctrl
 • [Windows] Przyspieszenie backupowania folderów zawierających dużo małych plików
 • [Windows] Przyspieszenie rozpoczęcia wykonywania zadania backupu plikowego
 • [Windows] Poprawiona obsługa VSS
 • [Windows] Poprawa błędu wielokrotnego zamykania się dialogów: tworzenie harmonogramów, rozpoczęcia przywracania

 

IBARD 6.0

 

Nowe funkcjonalności:

 • [Windows, WWW, Android, iOS] nowy UI/UX aplikacji
 • [Windows, WWW] Statystyki pobierania dla zasobów udostępnionych przez link
 • [Windows, WWW] Zmiana organizacji backupów baz danych
 • [Windows, WWW] Panel boczny dla zadań backupów
 • [Windows, WWW] Zakładka „Powiadomienia” w ustawieniach aplikacji
 • zmiany w architekturze serwerowej
 • [MacOS] Pierwsza wersja aplikacji na platformę MacOS
 • [Windows] Nowa architektura aplikacji
 • [Windows] Dodanie obsługi Tray w aplikacji Desktop
 • [Windows] Weryfikacja działania Usługi/Agenta i informowanie w interfejsie o braku uruchomienia oraz możliwość wyzwolenia uruchomienia Usługi/Agenta
 • [Android, iOS] Możliwość automatycznych aktualizacji plików offline
 • [Android, iOS] Dodanie zakładki Ostatnie
 • [Android, iOS] Dodanie zakładki Ulubione
 • [Android, iOS] Dodanie funkcjonalności kosza

Poprawki i usprawnienia:

 • [Windows, WWW] Poprawa wydajności panelu bocznego przy zadaniach backupu z dużą ilością backupowanych elementów
 • [Windows, WWW] Dodanie adresu email użytkownika na liście zadań w panelu partnerskim
 • [Windows] Zmiana obsługi klucza szyfrującego w procesie kreatorów backupu – blokada włączenia szyfrowania gdy nie ma ustawionego klucza szyfrującego
 • [Windows] Zarządzanie oknem (zapamiętywanie rozmiaru i pozycji okna) aplikacji
 • [Windows] Zwiększenie wydajności procesów backupu
 • [Windows] Poprawki w aplikacji:
  • zgłoszenia od Użytkowników
  • problemy z dostępem do lokalnej bazy danych
  • problemy z uprawnieniami do SQL Servera
  • poprawa zadań backupów lokalizacji sieciowej SMB
  • poprawa obsługi błędów przy zadaniach backupów plików
  • poprawione działanie dla backupów dużej liczby baz (>700) w jednym zadaniu backupu
  • poprawka do podnoszenia aplikacji z traya w przypadku próby uruchomienia drugiej instancji aplikacji