Słownik pojęć związanych z backupem

Czujesz się zagubiony czytając porady dotyczące backupu danych, które zawierają techniczny żargon? Przygotowaliśmy dla Ciebie słownik dziesięciu najważniejszych pojęć dotyczących backupu danych, które często sprawiają trudności i bywają niejasne.

Backup pełny

Backup pełny polega na wykonaniu kopii wszystkich plików wybranych do backupu. Tego typu backup trwa zazwyczaj więcej czasu od innych rodzajów backupu, gdyż obejmuje największą ilość danych. Backup pełny jest również punktem startowym dla backupu różnicowego. Rekomendowane jest, aby przynajmniej raz na kilka tygodni wykonywać backup pełny, mimo wykonywania na co dzień backupu różnicowego.

Backup różnicowy

Backup różnicowy polega na wykonaniu kopii tylko tych plików, które uległy zmianie od czasu wykonania poprzedniego backupu. Proces wykonania backupu różnicowego jest zazwyczaj znacząco krótszy od backupu pełnego, co pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć obciążenie łącza internetowego.

Replikacja danych

Replikacja danych polega na przechowywaniu kilku kopii backupowanych danych na kilku niezależnych macierzach dyskowych. Dane z macierzy podstawowej są w czasie rzeczywistym odwzorowywane na jednej lub kilku macierzach zapasowych, co w praktyce oznacza, że dane archiwizowane są w kilku miejscach od siebie niezależnych. Dzięki replikacji można mieć pewność, że nawet gdy awarii ulegnie jedna macierz, na której składowane są pliki, pozostaną one nienaruszone na pozostałych macierzach, na których były duplikowane.

Kompresja danych

Kompresja danych polega na zmniejszenie rozmiaru danych podczas ich przesyłania na serwer. Dzięki kompresji rozmiar danych jest mniejszy więc ich przesyłanie trwa krócej, a łącze internetowe jest mniej obciążone.

Harmonogram backupu

Harmonogram backupu pozwala na zdefiniowanie, w jakie dni i w jakich godzinach ma być wykonywany backup poszczególnych danych. Dzięki harmonogramowi można dostosować wykonywanie backupu do trybu swojej pracy. Często stosowaną praktyką jest wyznaczanie terminu wykonania backupu o godzinie, o której zazwyczaj kończymy pracę, aby odpowiednio zabezpieczyć dane zmodyfikowane podczas dnia pracy. Wyznaczenie terminu wykonania backupu po godzinach pracy daje dodatkowo pewność, że łącze internetowe nie będzie obciążone w czasie pracy.

Filtry backupu

Filtry backupu są wykorzystywane do automatycznego sortowania danych podczas wykonywania backupu. Oznacza to, że nie musisz przeglądać wszystkich plików na swoim komputerze aby zdecydować, czy ma być dla nich wykonany backup, czy nie. Filtry mogą być użyte do wybrania do backupu lub wykluczenia z backupu danego typu plików.

Szyfrowanie AES-256 bit

Szyfrowanie AES-256 bit (ang. Advanced Encryption Standard) umożliwia zaszyfrowanie danych na komputerze użytkownika przy pomocy wygenerowanego wcześniej klucza szyfrującego. AES to symetryczny szyfr blokowy przyjęty, jako norma przez amerykański urząd standaryzacyjny NIST. Bezpieczeństwo w takim algorytmie opiera się na tajności wykorzystywanego w nim klucza – ciągu bitów o określonej długości używanego do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości.

Szyfrowanie SSL-128 bit

SSL-128 bit jest to protokół szyfrujący dane podczas ich przesyłania od użytkownika na serwery usługi do backupu. Standard ten jest wykorzystywany np. w bankowości internetowej.

Wersjonowanie plików

Wersjonowanie plików polega na przechowywaniu poprzednich wersji danego pliku z możliwością późniejszego ich odzyskania. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy użytkownik dokona niepożądanych zmian w swoich zasobach.

Dwustronna synchronizacja danych

Dwustronna synchronizacja danych polega na automatycznym przesyłaniu plików pomiędzy chmurą i wszystkimi urządzeniami, na których użytkownik korzysta z usługi do backupu i synchronizacji danych. Dodanie pliku do dwustronnie synchronizowanego katalogu na jednym urządzeniu spowoduje, że plik zostanie automatycznie przesłany na konto użytkownika w chmurze, a następnie na wszystkie inne urządzenia, na których użytkownik korzysta z usługi. Korzystając z mechanizmu dwustronnej synchronizacji, użytkownik nie musi podejmować żadnych czynności w celu wysłania plików na serwer. Aplikacja samoczynnie przystąpi do działania w przypadku wykrycia dowolnych zmian w synchronizowanym folderze.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.