Zabezpiecz dane w Urzedzie Gminy lub w Szkole

iBard24 Backup Online w branży sektora publicznego to zabezpieczenie poufnych danych pochodzących z komputerów oraz serwerów jednostek oraz znaczne usprawnienia w komunikacji wewnętrznej. Praktyczne zastosowania w branży sektora publicznego to:

1) Wykonywanie automatycznej kopii zapasowej poufnych dokumentów w celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa i ochrony przed zniszczeniem przetwarzanych danych.
iBard24 Backup Online to gwarancja bezpieczeństwa gromadzonych dokumentów, które zawierają poufne dane jednostki. Aplikacja zabezpiecza dane m.in. Urzędów Gmin oraz Szkół przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem, zniszczeniem, zmianą, utratą oraz przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.

2) Wykonywanie automatycznego backupu baz danych.
iBard24 to idealne narzędzie do automatycznego tworzenia kopii zapasowej baz danych. Procesy backupu nie ograniczają efektywności pracy komputera ani możliwości korzystania z Internetu. Działają dyskretnie, nie angażując zasobów pracownika.

3) Podniesienie komunikacji wewnętrznej jednostek.
Dzieki możliwości bezpiecznego udostępniania danych użytkownikom iBard24 oraz innym osobom w sieci komunikacja pomiędzy pracownikam jest szybka i bezpieczna.

 

„Na dokumentach dodanych do archiwizacji możemy spokojnie pracować, program wysyła każda zapisaną zmianę w pliku na konto iBard24 – dzięki czemu jesteśmy pewni, że przechowywane kopie są zawsze aktualne.”

Przemysław Kurdzieko
Wójt Urzędu Gminy Lipka
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.