Oferta iBard dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych.

iBard24 Backup Online w branży biur rachunkowych i kancelarii prawnych to gwarancja trwałości zapisu danych oraz bezpieczna kopia zapasowa bazy danych z systemów do zarządzania firmą. Najbardziej popularne zastosowania w branży to:

1) Zapewnienie trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości.
iBard24 to skuteczne rozwiązanie zapewniające trwałość zapisu informacji systemu rachunkowości zgodnie z zapisami dotyczącymi bezpieczeństwa dokumentów zawartej w Ustawie o Rachunkowości (przez okres 5 lat). Księgi handlowe, dokumentacja inwentaryzacyjna, sprawozdania finansowe zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez automatyczne tworzenie rezerwowych kopii bezpieczeństwa danych.

2) Wersjonowanie plików.
Możliwość odzyskania nawet do 20 wersji pliku wstecz. Zastosowanie jest szczególnie doceniane w przypadku wprowadzenia niepożądanych zmian w archiwizowanym pliku.

3) Automatyczna kopia bezpieczeństwa baz danych z programów do zarządzania firmą.
Wystarczy ustawić harmonogram, aby bazy danych były automatycznie backup’owane. Procesy tworzenia kopii nie ograniczają efektywności pracy komputera ani możliwości korzystania z Internetu. Działają dyskretnie, nie angażując zasobów pracownika.

4) Zabezpieczenie się przed konsekwencjami prawnymi.
Biura Rachunkowe i Kancelarie Podatkowe przechowują dane osobowe swoich klientów oraz partnerów biznesowych. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. nakłada na firmę administrującą danymi m.in. obowiązek właściwego zabezpieczenia danych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

„Art. 52.
Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

iBard24 to gwarancja na bezpieczne przechowywanie cennych i poufnych danych (również finansowych) na dwóch niezależnych serwerach. Bardzo istotną informacją jest także fakt, że dane w całości przechowywane są w na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

„Jako Kancelaria Podatkowa szukaliśmy rozwiązania do archiwizacji baz danych oraz dokumentów firmy w celu zabezpieczenia ich przed nagłą utratą. (…) Posiadamy kilkadziesiąt baz, które są kopiowane codziennie – dlatego tak ważne było dla nas, aby backup wykonywał się nie tylko bez naszej ingerencji, ale także sprawnie nie zajmując naszych łączy. Dzięki iBard24 Backup Online firmowe dane są zabezpieczone, a my możemy skupić się na naszej pracy.”

Grzegorz Czech
Właściel Kancelarii Podatkowej Infor-Tax

 

„Ważna jest również możliwość zarządzania dostępem do danych w iBard24 poprzez tworzenie subkont i przydzielanie uprawnień użytkowników do plików i folderów. Zapewniamy tym samym poufność danych naszych klientów. Na subkontach, które tworzymy dla niektórych klientów biura, zamieszczamy skany różnych dokumentów firmowych oraz szablony pism i druków. Klient nie musi kontaktować się już z biurem, aby otrzymać stosowny dokument – ma do niego stały dostęp poprzez sieć Internet, także poza godzinami pracy biura.”

Marek Lyska,
Biuro Rachunkowe LYSKA s.c.

 

„Dzięki iBard24 Backup Online, nasi pracownicy mają możliwość jednoczesnego dostępu do tych samych zasobów poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację kliencką. Każda zmiana dokonana przez jednego użytkownika jest widoczna natychmiast dla innych użytkowników.”

Pirowski Marek
Biuro rachunkowo-szkoleniowe „Kapitał”

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.