Jak Ważna Jest Kopia Bezpieczeństwa Bazy Danych?

Kiedy ostatni raz wykonywałeś kopię bezpieczeństwa (backup) Twojej bazy danych? Kiedy ostatnio sprawdzałeś i upewniałeś się czy kopia bezpieczeństwa jest kompletna i działa prawidłowo? Nigdy nie jest za późno, by zweryfikować i sprawdzić procedury wykonywania kopii bezpieczeństwa Twoich baz danych.

 

Rekomenduje się robienie regularnych kopii bezpieczeństwa baz danych oraz trzymanie ich w bezpiecznych lokalizacjach, z których mogą zostać przywrócone w przypadku takich zdarzeń jak ich uszkodzenie, awaria dysku twardego lub innych zdarzeń powodujących ich utratę.

 

Nieprzewidziane okoliczności skutkujące utratą bazy danych mogą spowodować znaczące trudności w działaniu przedsiębiorstwa oraz powodować dodatkowe i niepotrzebne koszty oraz opóźnienia w powrocie do normalnego funkcjonowania firmy. Nie sposób też przewidzieć takich czynników jak powódź, pożar, awarie czy chociażby kradzież. Dlatego prowadząc biznes warto być zawczasu na nie przygotowanym i regularnie wykonywać backup jednego z najważniejszych zasobów firmy – jej bazy danych.

 

Każde przedsiębiorstwo i organizacja jest inna, a tym samym ma inne potrzeby dotyczące wykonywania kopii bezpieczeństwa. W znaczącej większości przypadków wystarczające jest wykonywanie backupu raz dziennie oraz bieżące kontrolowanie poprawności wykonanych kopii bezpieczeństwa. Praktycznie w każdym przypadku warto wykonywać backup online, który często może okazać się o wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem niż tradycyjnie przechowywanie kopii danych.

 

Sam proces backupu baz danych może zostać zautomatyzowany, co znacząco ułatwia codzienną pracę oraz wyklucza takie sytuacje jak brak czasu na wykonanie kopii bezpieczeństwa, zapomnienie o niej lub zwyczajny błąd ludzki.

 

Dobrym rozwiązaniem są także automatyczne powiadomienia o statusie wykonanych backupów, szczególnie jeżeli z jakiegoś powodu taka kopia została wykonana nieprawidłowo. Dzięki takiej wiedzy możemy zawczasu zareagować i podjąć działania zabezpieczające bazę danych, a tym samym zachować stabilność w działaniu przedsiębiorstwa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.